Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de online apotheekwinkels www.eumed.ro

 

Status van de algemene voorwaarden: 21-09-2021

 

§ 1       Algemeen, toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten tussen Sonnen-Apotheke, Inh. Christoph Lauinger e.K., Bahnhofstr. 4, 71332 Waiblingen, (hierna: ‘Aanbieder’) en de eindgebruiker (hierna: ’Klant’), die goederen via de webshop www.eumed.ro

(1)        koopt of bestelt.

(2)       De contracttaal is Duits.

(3)       De essentiële kenmerken van de aangeboden goederen staan vermeld op de betreffende productpagina van de online winkels.

 

§ 2       Contractafsluiting voor online bestellingen

(1)       De presentatie van de producten in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod van de aanbieder, maar een niet-bindende online catalogus.

(2)       De klant selecteert de gewenste goederen en plaatst deze in het winkelwagentje. Binnen het winkelwagentje heeft de klant de mogelijkheid om de hoeveelheid opgeslagen goederen vrij te wijzigen en elementen uit de winkelwagen te verwijderen. 

(3)       Wij behouden ons het recht voor om alleen medicijnen af te leveren of af te geven aan volwassen natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid en om een toereikend leeftijdsbewijs te vragen.

(4)       De voor de bestelling benodigde gegevens zoals naam, adres etc. dienen volledig en naar waarheid te worden opgegeven.

(5)       Nadat de klant de gewenste goederen in de winkelwagen heeft geplaatst, de privacyverklaring heeft geaccepteerd en de gewenste betaalmethode heeft geselecteerd, doet de klant,

(a)   in het geval van een verzending van de goederen aangeboden door de aanbieder en gevraagd door de klant, door te klikken op de knop ‘Nu kopen’/ ‘Bestellen tegen betaling’ een juridisch bindend aanbod tot aankoop van de goederen in het winkelwagentje. 

(b)   In het geval van een gewenste afhaling ter plaatse, kan een aanbod worden gedaan om de producten in het winkelwagentje op de geselecteerde locatie van de aanbieder te reserveren door op de knop ‘Nu reserveren’ te klikken.

(c)   In het geval van een gewenste levering door de koeriersdienst, kan een aanbod worden gedaan om de producten in het winkelwagentje te kopen bij levering door de koeriersdienst van de aanbieder door op de knop ‘Nu reserveren’ te klikken.

(6)       De klant kan de onder (5) gepresenteerde aanbiedingen ook per telefoon, fax, e-mail, post of online contactformulier bij de aanbieder indienen.

(7)       Houd er rekening mee dat de ontvangstbevestiging van uw bestelling die door de winkel wordt verzonden, nog geen aanvaarding van het aanbod betekent. De acceptatie door de aanbieder komt als volgt tot stand, afhankelijk van het geselecteerde proces:

(a)   Als onderdeel van de verzending door een transportbedrijf kan de aanbieder de bestelling binnen 3 dagen accepteren

-       door de klant een orderbevestiging in tekstvorm (brief, fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

-       door het afleveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

-       door de klant te vragen om na of bij het plaatsen van zijn bestelling te betalen.

Indien er meerdere van voornoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop één van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet.

(b)   Als onderdeel van een reservering voor afhaling ter plaatse bij de leverancier, komt het koopcontract tot stand wanneer de aanbieder het product in de apotheek in ontvangst neemt in de vorm van levering van de producten aan de klant.

De reservering zelf wordt onmiddellijk na ontvangst van de verklaring van de klant per e-mail door de aanbieder geaccepteerd, waarin ook de vroegste ophaaltijd wordt vermeld. Een reservering van de goederen gemaakt bij de apotheek van de aanbieder verliest zijn geldigheid 2 werkdagen nadat deze door de aanbieder is bevestigd, indien de klant de goederen niet binnen deze termijn bij de aanbieder heeft opgevraagd (afgehaald).

(c)   In het geval van levering door de koeriersdienst, komt het koopcontract tot stand na aanvaarding door de aanbieder in de vorm van de levering van de goederen aan de deur van de klant. De klant ontvangt de bevestiging van de levering onmiddellijk na verzending van zijn contractverklaring, uiterlijk binnen 24 uur.

 

§ 3       Mogelijke correctie van onjuiste invoer

(1)       Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. Klanten kunnen invoer in het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat op de knop is geklikt die het bestelproces voltooit.

 

§ 4       Leveringsvoorwaarden

(1)       In het geval dat klanten onjuiste informatie verstrekken, het gevraagde bewijs niet wordt geleverd of vervolgens onjuist blijkt te zijn, behoudt de aanbieder zich het recht voor om het contract te herroepen.

(2)       Om juridische redenen kunnen bepaalde medicijnen niet per post worden bezorgd en zijn daarom niet verkrijgbaar via de webshop van de aanbieder. Deze omvatten in het bijzonder: Geneesmiddelen met stofbestanddelen die onder de Duitse narcoticawet vallen, vloeibare geneesmiddelen die cytostatica bevatten (celgroeiremmers), radioactieve geneesmiddelen, geneesmiddelen waarvoor een T-recept nodig is, geneesmiddelen met van nature zeer korte houdbaarheid, noodanticonceptie (‘morning-afterpil’) en medicijnen voor (vooral voedselleverende) dieren. Wij vragen u rechtstreeks naar een plaatselijke apotheek te gaan.

(3)       De bestelling is beperkt tot de in de apotheek gebruikelijke hoeveelheden. De aanbieder behoudt zich in het bijzonder het recht voor om voor bepaalde medicijnen maximale uitgiftehoeveelheden in te stellen om redenen van medicijnveiligheid, die op de artikelpagina aan de klant worden getoond.

(4)       Opmerking: Bestellingen met een bezorglocatie buiten ons bezorggebied worden door ons niet geaccepteerd of zijn over het algemeen niet eens mogelijk via de winkel. U kunt het bezorggebied zien op de bijbehorende subpagina van onze website. In het geval dat ondanks de overeenkomstige instellingen van de aanbieder een keuze van de koeriersdienst buiten het leveringsgebied mogelijk was en de aanbieder dit pas na het sluiten van het contract erkent, is het recht om het contract te herroepen voorbehouden.

 

§ 5       Geneesmiddelen op recept of voorgeschreven medicijnen op recept bestellen

(1)       Voor het bestellen van geneesmiddelen op recept is een geldig origineel recept vereist. Dit kan vooraf door de klant per post worden opgestuurd. Op verzoek verstrekt de aanbieder de klant hiervoor gratis enveloppen. Een andere mogelijkheid is om te vragen om ‘afhaling van het originele recept’ per koerier in de winkel.

(2)       De bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de aanbieder het originele recept met succes heeft gecontroleerd. De totstandkoming van het contract tussen de aanbieder en de klant is daarom onderworpen aan de ontbindende voorwaarde dat een geldig recept wordt aangeboden of ontvangen aan de aanbieder.

(3)       Indien de klant en de aanbieder overeenkomen dat bij receptgeneesmiddelen de goederen worden omgewisseld voor het originele recept bij de klant, dient vooraf telefonisch overleg plaats te vinden door het farmaceutisch geschoolde personeel van de aanbieder, tenzij ter plaatse advies wordt gegeven bij de klant of de aanbieder. In deze gevallen wordt het sluiten van het contract door aanvaarding door de aanbieder verschoven naar het moment van overdracht aan de klant.

(4)       Info: In de webshop tonen wij geen receptproducten in detail. Vanwege het reclameverbod hebben deze producten geen afbeelding of omschrijving en kunt u ze niet zelf aan het winkelwagentje toevoegen. U ontvangt alleen receptproducten op vertoon van het originele recept.

(5)       Door een eventuele bijbetaling zal het factuurbedrag achteraf wijzigen. Daarom zijn alleen de volgende betaalmethoden mogelijk voor bestellingen met indiening op recept: Factuur, contante betaling ter plaatse, rembours en automatische incasso.

(6)       Opmerking: Als uw arts zelfzorgmedicatie heeft voorgeschreven, kunt u uw recept ter bevestiging opsturen.

 

§ 6       Contractopslag

(1)       Het contract wordt opgeslagen door de aanbieder. De klant ontvangt echter pas een contractbewijs in de vorm van de factuur bij het ophalen of bezorgen per koerier.

(2)       Bij een online bestelling ontvangt de klant een ontvangstbevestiging en een factuur waarvan de tekst van het contract in wezen is afgeleid.  

(3)       Als de klant zich registreert op de website van de aanbieder, heeft de klant een overzicht van zijn bestellingen in het klantengedeelte.

 

§ 7       Klantaccount

(1)       Geregistreerde klanten kunnen hun stamgegevens beheren en bestellingen bekijken via een online klantaccount.

(2)       Op het moment van registratie moet de klant de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(3)       Voor het aanmaken van een online klantaccount is registratie vereist. Om dit te doen, moet de klant het registratieformulier invullen dat beschikbaar is op de website. De voor de registratie benodigde gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

(4)       Het aanmaken van een klantaccount vereist, naast de details van de nieuwe klantregistratie, het instellen van een vrij te kiezen wachtwoord. De klant is verplicht dit wachtwoord geheim te houden en niet aan derden door te geven. De klant is aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de toegangsgegevens.

(5)       Als de klant een klantaccount aanmaakt, worden de meegedeelde gegevens in zijn klantaccount opgeslagen totdat hij deze zelf verwijdert.

 

§ 8       Levering, afhaling

(1)       De goederen worden geleverd of ter afhaling ter beschikking gesteld binnen de op de productpagina vermelde leveringstermijn.

(2)       De standaard levertijd voor bezorging per koerier is 1 dag, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving en er geen andere overeenkomst is tussen de klant en de aanbieder. De levering vindt uitsluitend plaats aan de klant of een groep personen die bevoegd is om deze in ontvangst te nemen. Succesvolle levering moet worden bevestigd met een handtekening.

(3)       Indien de aanbieder bezorging aanbiedt buiten het voor de koeriersdienst geldende bezorggebied, gelden de volgende voorwaarden: De levering vindt plaats binnen de op de artikelpagina aangegeven levertijd via een verzendservice naar keuze van de aanbieder.

(4)       De leverancier behoudt zich het recht voor van de overeenkomst af te zien, indien bestelde producten die volgens de artikelomschrijving ten tijde van de bestelling niet voorradig waren, niet meer leverbaar zijn of producten buiten hun schuld niet (meer) (binnen de voorziene termijn) geleverd kunnen worden, indien de verkrijging van het product slechts met onevenredige inspanningen mogelijk zou zijn. In deze gevallen zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en zal een eventueel reeds betaalde vergoeding onmiddellijk worden terugbetaald.

(5)       De levertijd wordt passend verlengd indien de levering door overmacht wordt belemmerd. Overmacht staat in het bijzonder gelijk aan: Rellen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen, brand, natuurrampen, transportbelemmeringen, uitbraak van een pandemie, wijzigingen in wettelijke bepalingen, officiële maatregelen of verordeningen of het optreden van andere onvoorziene gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de aanbieder liggen en die, wanneer objectief gezien niet verwijtbaar door de aanbieder zijn veroorzaakt. Indien een van de bovengenoemde gevallen zich voordoet, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien de belemmering voor de uitvoering in de bovengenoemde gevallen langer dan vier weken aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zijn er geen verdere claims, in het bijzonder voor schadevergoeding. Dit geldt niet als er sprake is van opzet of grove nalatigheid, in het geval van toezeggingen of als er sprake is van schending van essentiële contractuele verplichtingen door eenvoudige nalatigheid of als aansprakelijkheid om juridische redenen verplicht is in het geval van voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

(6)       Bij vooruitbetaling gelden de levertijden vanaf ontvangst van betaling.

(7)       In het geval van zelfafhaling / pre-order informeert de aanbieder de klant eerst per e-mail dat de goederen die hij heeft besteld klaar staan om af te halen. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen ophalen op het hoofdkantoor van de verkoper.

 

§ 9       Prijzen, betaling, vervaldatum en wanbetaling

(1)       Alle prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting plus overige prijscomponenten (indien van toepassing verzendkosten volgens de toelichting in de webshop).

(2)       Wanneer het online aanbod van de aanbieder wordt bijgewerkt, worden alle eerdere prijzen en andere informatie over goederen ongeldig. De op het moment van de bestelling geldende versie is bepalend.

(3)       De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar voor klanten voor het betalen van geneesmiddelen op recept: Contante betaling ter plaatse, aankoop op rekening (ter keuze van de aanbieder), rembours en automatische incasso (indien aangeboden in de kassa via de winkel).

(4)       De klant kan de in de winkel getoonde betaalmogelijkheden gebruiken om receptvrije medicijnen via de online winkel per verzending te bestellen. Bij betaling met creditcard, Apple Pay, AmazonPay, PayPal, Paydirekt of Klarna zijn de voorwaarden van de door de klant gekozen betaalmethode en provider dienovereenkomstig van toepassing. Voor een succesvolle bestelling moet u zich met uw gegevens (meestal uw naam en wachtwoord) bij de betreffende betalingsprovider registreren en het betalingsproces goedkeuren. Details over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring op de winkelpagina.

(5)       Betaling ter plaatse of bij aflevering door de koerier gebeurt meestal contant of met EC-kaart of vooruitbetaling.

(6)       De aanbieder behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode ‘op rekening’ aan te bieden. De beslissing hierover en over de respectievelijke voorwaarden is onderworpen aan de uitsluitende discretie van de aanbieder.

(7)       Vooruitbetalingen of betalingen via online betaaldiensten worden binnen 14 dagen overgemaakt in het geval dat een vooraf besteld product niet wordt opgehaald bij de apotheek.

(8)       Als de betaling niet binnen 7 werkdagen is ontvangen in het geval van de betaalmethode ‘vooruitbetaling’, heeft de aanbieder het recht om zich terug te trekken uit het contract.

(9)       Als de klant per automatische incasso betaalt, geeft hij de aanbieder een SEPA-incassomachtiging. De klant kan na het doorlopen van het afrekenproces een kopie van de afgegeven SEPA-incassomachtiging downloaden. Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u deze ook na afgifte van de incassomachtiging downloaden in het klantengedeelte. De incassomachtiging kan op elk moment worden ingetrokken. Als onderdeel van het betalingsproces machtigt de klant de aanbieder om deze machtiging te gebruiken en het verschuldigde bedrag via automatische incasso van zijn rekening te innen. Tegelijkertijd geeft de klant de bank opdracht om de op de rekening opgenomen incasso's af te lossen. Ook de met de bank overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing. De aanbieder informeert u over de hoogte van de incasso en het tijdsbestek waarbinnen de incasso wordt geïncasseerd (vooraankondiging). Tegelijkertijd gaat de klant akkoord met een verkorting van de opzegtermijn van 14 dagen naar drie dagen.

(10)     De koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van het contract en moet onmiddellijk door de klant worden betaald zonder enige aftrek.

(11)     De aanbieder behoudt zich het recht voor om bij betalingen via automatische incasso en op rekening een overeenkomstige kredietcontrole uit te voeren.

(12)     De aanbieder behoudt zich het recht voor om de klant geen individuele betaalmethoden aan te bieden. Dit dient het legitieme belang van de aanbieder om te beschermen tegen wanbetalingen.

(13)     Als een automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso, hoewel hij hier geen recht op heeft, moet de klant de gemaakte kosten door de betreffende bank dragen als hij hiervoor verantwoordelijk is.

(14)     Voor klanten die aangesloten zijn bij een particuliere zorgverzekering voegt de aanbieder een betalingsbewijs bij dat moet worden overlegd met het oog op vergoeding. In overeenstemming met artikel 61 van het Sociaal Wetboek V blijft de klant gehouden tot het betalen van eventuele extra kosten, zelfs als de zorgverzekeraar de essentiële kosten overneemt en ook in het geval van directe facturering.

(15)     De aanbieder behoudt zich het recht voor om forfaitaire herinneringskosten in rekening te brengen als standaardschade ten bedrage van EUR 5,00 per herinnering als de klant in gebreke is met betalen. De klant mag aantonen dat er een aanzienlijk lagere schade dan het forfaitaire bedrag of helemaal geen schade is opgetreden.

 

§ 10    Aansprakelijkheid en garantie bij gebreken

(1)       De aanbieder is aansprakelijk jegens de klant volgens de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid en volgens de productaansprakelijkheidswet, evenals voor alle schade die is gebaseerd op opzettelijke of grove nalatige contractbreuk door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn plaatsvervangende agenten. Bovendien is de aanbieder alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen of een kardinale verplichting, beperkt tot schade die typisch verband houdt met het contract en voorzienbaar is.

(2)       Bij gebreken gelden de wettelijke garantierechten.

 

§ 11    Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

 

Bedrijf

Sonnen-Apotheke

Inh. Christoph Lauinger e.K.

Bahnhofstr. 4

71332 Waiblingen

Telefoon: +49 (0) 7151 / 5 11 14

E-mail: info@eumed.ro

    

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief, fax of telefoon) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het herroepingsformulier (let op: op de website) gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

·                Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.

·                Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.

·                Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

§ 12    Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de koopprijs volledig is betaald door de klant.

 

§ 13    Gegevensbescherming

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring (volgt!).

 

§ 14    Opmerking volgens artikel 18 Batterijwet (BattG)

(1)       In verband met de verkoop van batterijen en accu's of apparaten die met dergelijke energiebronnen werken, is de aanbieder als dealer op grond van de Batterijwet verplicht om klanten te informeren over voorschriften en verplichtingen op dit gebied.

(2)       Oude batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. De wetgever bepaalt dat deze bij een gemeentelijk inzamelpunt of in de lokale winkel worden ingeleverd. De klant is wettelijk verplicht om oude en/of gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen bevatten verontreinigende stoffen die, als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd, schadelijk kunnen zijn voor het milieu of de gezondheid. Batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen die kunnen worden gerecycled, waaronder ijzer, zink, nikkel en mangaan. Het inleveren van oude en gebruikte batterijen is voor de klant gratis; Batterijen en oplaadbare batterijen die bij de aanbieder zijn gekocht, kunnen na gebruik gratis worden geretourneerd.

(3)       De retourzending moet worden verzonden naar het adres dat in de opdruk staat.

(4)       Batterijen en oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een doorgekruist symbool

Vuilnisbak duidelijk gemarkeerd: Bildergebnis für symbol durchgestrichene tonne 

(5)       In sommige gevallen kan onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak de chemische aanduiding van de relevante verontreinigende stoffen worden gevonden. Voorbeelden zijn: Lood (Pb), Cadmium (Cd) en Kwik (Hg).

(6)       De klant heeft de mogelijkheid om de bovenstaande informatie opnieuw te lezen in de documenten die de levering van goederen vergezellen of in de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

 

§ 15    Opmerking volgens artikel 17 ElektroG (ElektroG)

(1)       In verband met de distributie van elektrische apparaten is de leverancier als aanbieder verplicht om klanten te informeren over regelgeving en verplichtingen op dit gebied.

(2)       Oude elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. De wetgever bepaalt dat deze bij een gemeentelijk inzamelpunt of in de lokale winkel worden ingeleverd. Batterijen en accu's moeten worden losgekoppeld van het elektrische apparaat voordat ze worden weggegooid.  Inlevering van oude en gebruikte elektrische apparaten is gratis voor de klant; Elektrische apparaten die bij de aanbieder zijn gekocht, kunnen na gebruik gratis worden geretourneerd.

(3)       Het is daarom verboden elektrische en elektronische apparatuur in de restafvalbak of de gele bak te gooien. Het hieronder afgebeelde symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak op elektrische en elektronische apparatuur geeft ook de verplichting tot scheiding aan:
Ein Bild, das Transport, Handkarren, Rasenmäher enthält.Automatisch generierte Beschreibung 

(4)       Wij willen alle eigenaren van oude elektrische en elektronische apparatuur erop wijzen dat zij wettelijk verplicht zijn om oude batterijen en accu's te verwijderen alvorens deze in te leveren, mits deze niet ingesloten zijn door deze oude apparaten.

(5)       Wij willen alle eindgebruikers van elektrische en elektronische apparatuur erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verwijderen van persoonsgegevens op de afgedankte apparatuur die moet worden afgevoerd.

 

 

§ 16    Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

(1)       De Europese Commissie stelt op http://ec.europa.eu/consumers/odr een internetplatform ter beschikking voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit online verkoopcontracten en online servicecontracten.

(2)       De aanbieder is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten in de zin van de Wet geschillenbeslechting consumenten.

 

 

§ 17    Slotbepalingen

(1)       Op overeenkomsten tussen aanbieder en klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht van toepassing. De wettelijke voorschriften voor de beperking van de rechtskeuze en voor de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, in het bijzonder van de staat waarin de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2)       De aanbieder is niet onderworpen aan speciale gedragscodes, tenzij de beroepsregels die in het colofon van de online winkel worden vermeld, van toepassing zijn.

 

PDF erstellen
Volg ons op onze sociale media kanalen
Dank je wel dat je deel uitmaakt van de EUmed-gemeenschap, een gemeenschap die gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. We zijn blij dat je erbij bent en we kunnen je ondersteunen met een scala aan producten en persoonlijk advies. Op deze manier kunnen we samen de beste beslissing voor jou nemen!
Zapisz się do naszego bloga z wiadomościami!
Hier anmelden
Zurück

Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.

Registrieren
Zurück
Der Warenkorb ist noch leer.
{{ productName }} ist nicht rabattierfähig.

{{ added.quantity }}x {{ added.item.name }} wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.

Zur Kasse Warenkorb bearbeiten
Gutschein ():
Zwischensumme
Bis zur Versandkostenfreigrenze fehlen
0,00€
Zur Kasse Warenkorb bearbeiten Zahlung mit PayPal
Zurück

Öffnungszeiten

Montag 08:00 - 18:30
Dienstag 08:00 - 18:30
Mittwoch 08:00 - 18:30
Donnerstag 08:00 - 18:30
Freitag 08:00 - 18:30
Samstag 08:30 - 12:30
Sonntag geschlossen
Mehr über unsere Apotheke