Instrucțiuni de anulare a comenzilor

Informații cu privire la dreptul de revocare

Dreptul de revocare
Aveți dreptul să revocați prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a menționa motivele. Termenul de revocare este de paisprezece zile calculat din data la care dumneavoastră sau o terță persoană mandatată de către dumneavoastră, alta decât transportatorul mărfii, ați luat, respectiv luați în posesie marfa în cauză.
Pentru a vă putea exercita dreptul de revocare, aveţi obligaţia să ne notificați pe noi, sonnen-apotheke, Kleiner Löwe 8, 46446 Emmerich, telefon: 0049 2822 4885, telefax: 0049 2822 4844, adresa de e-mail: sonnen@apotheke-emmerich.de, prin intermediul unei declarații explicite (transmisă, spre exemplu, pe cale poștală, prin fax sau prin e-mail) cu privire la decizia dumneavoastră de a revoca prezentul contract. Pentru aceasta aveți posibilitatea să utilizaţi modelul formularului de revocare atașat, fără ca folosirea respectivului model să aibă un caracter obligatoriu.
Pentru a beneficia de perioada de revocare este suficient ca notificarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare să fie transmisă înainte de scurgerea perioadei de revocare.

Urmările revocării
În cazul în care revocați prezentul contract, noi suntem obligați să vă returnăm toate plățile pe care le-am încasat de la dumneavoastră, inclusiv cheltuielile de livrare (cu excepția costurilor auxiliare rezultate în situațiile în care ați optat pentru un altă modalitate de livrare decât livrarea standard, în condiții economice de preț, pe care v-am oferit-o noi), fără întârziere și cel mai târziu într-un interval de paisprezece zile de la data în care notificarea cu privire la revocarea contractului a fost primită de către noi. La efectuarea respectivei rambursări vom utiliza același mijloc de plată la care ați apelat și dumneavoastră atunci când ați derulat tranzacția inițială, exceptând situațiile în care s-a convenit în mod explicit altfel cu dumneavoastră; în nici un caz nu vă vor fi puse în sarcină plăți legate de respectiva rambursare. Precizăm că avem dreptul să refuzăm efectuarea rambursării până la momentul în care marfa ne este returnată și sau până în momentul în care ne transmiteți dovada faptului că ați expediat mărfurile retur, în funcție de care din cele momente intervine primul.
În orice caz aveți obligația să ne trimiteți înapoi sau să ne predați mărfurile, cel mai târziu într-un interval de paisprezece zile de la data în care ne-ați notificat cu privire la revocarea prezentului contract. Termenul se consideră a fi respectat în condiţiile în care dumneavoastră ne trimiteţi înapoi mărfurile înainte de scurgerea termenului de paisprezece zile. Veți fi obligat să suportați o eventuală valoare de depreciere a mărfurilor numai în acele situații în care respectiva depreciere se datorează pierderii calității, funcționalității și/sau proprietăților produsului, în urma manipulării necorespunzătoare de către dumneavoastră.

Formularul model privind notificarea de revocare
(În situațiile în care intenționați să revocați contractul, vă rugăm să completați formularul de mai jos și să ni-l returnați.)
- Către sonnen-apotheke, Kleiner Löwe 8, 46446 Emmerich, Germany,  telefax: 0049 2822 4844, adresa de e-mail: sonnen@apotheke-emmerich.de:

- Prin prezenta, eu / noi (*) revoc(ăm) (*) contractul  încheiat de către noi, cu privire la achiziționarea următoarelor mărfuri / prestarea următoarelor servicii (*)

- Comandă lansată la data de (*)/ primită la data de (*)
- Numele utilizatorului / utilizatorilor
- Adresa utilizatorului / utilizatorilor
- Semnătura utilizatorului / utilizatorilor (numai în situațiile în care notificarea se face pe suport hârtie)
- Data

(*)Se va bara ceea ce nu corespunde.

Finalul instrucțiunilor privind dreptul de revocare
 

Widerrufsformular zum Download

Înregistrare Am uitat parola Trimite e-mail de verificare
Listă
Der Artikel wurde auf den Merkzettel gelegt.
La listă