Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe aptek online www.eumed.ro 

Stan OWH: 21.09.2021 r.

 

§ 1       Informacje ogólne, zakres obowiązywania

(1)       Poniższe Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych pomiędzy firmą Sonnen-Apotheke, Christoph Lauinger e.K., Bahnhofstr. 4, 71332 Waiblingen (zwaną dalej Dostawcą), a konsumentem (zwanym dalej Klientem), który kupuje lub wstępnie zamawia towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.eumed.ro

(2)       Językiem sporządzenia umowy jest język niemiecki.

(3)       Istotne cechy oferowanych towarów są wymienione na odpowiedniej stronie produktu w sklepie internetowym.

 

§ 2       Zawarcie umowy w przypadku zamówień online

(1)       Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty Dostawcy, lecz jest niewiążącym katalogiem online.

(2)       Klient wybiera pożądane towary i umieszcza je w koszyku. W ramach koszyka Klient ma możliwość swobodnej zmiany ilości umieszczonych w nim towarów oraz usuwania towarów z koszyka. 

(3)       Zastrzegamy sobie prawo do dostarczania lub wydawania leków wyłącznie pełnoletnim i posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych osobom fizycznym oraz do zażądania przy tym odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wiek.

(4)       Podawane dane wymagane do złożenia zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres itp. muszą być kompletne i zgodne z prawdą.

(5)       Po umieszczeniu żądanych towarów w koszyku, zaakceptowaniu polityki prywatności i wybraniu żądanej metody płatności, Klient

(a)   w przypadku oferowanej przez Dostawcę i żądanej przez Klienta wysyłki towarów poprzez kliknięcie na przycisk „Jetzt kaufen”/ „kostenpflichtig bestellen” („Kup teraz” / „zamów z obowiązkiem zapłaty”) składa prawnie wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku. 

(b)   w przypadku żądania odbioru na miejscu poprzez kliknięcie na przycisk „jetzt reservieren” („zarezerwuj teraz”) składa ofertę dokonania rezerwacji produktów znajdujących się w koszyku w wybranej lokalizacji Dostawcy.

(c)   w przypadku żądania dostawy kurierem poprzez kliknięcie na przycisk „jetzt reservieren” („zarezerwuj teraz”) składa ofertę zakupu produktów znajdujących się w koszyku z dostawą kurierem Dostawcy.

(6)       Klient może również złożyć Dostawcy przedstawione w punkcie (5) oferty również telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pomocą formularza kontaktowego online.

(7)       Należy pamiętać, że przesłane przez sklep potwierdzenie otrzymania zamówienia Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty. Przyjęcie oferty przez Dostawcę w zależności od wybranego trybu odbywa się w następujący sposób:

(a)   W ramach wysyłki przez firmę transportową Dostawca może przyjąć zamówienie w ciągu 3 dni,

-       wysyłając Klientowi potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (list, faks lub e-mail), przy czym decydujące w tym względzie jest otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub

-       dostarczając zamówiony towar do Klienta, przy czym decydujące w tym względzie jest otrzymanie towaru przez Klienta, lub

-       żądając zapłaty od Klienta po złożeniu zamówienia lub w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Jeżeli występuje więcej niż jeden spośród wyżej wymienionych scenariuszy, umowa zostaje zawarta w momencie spełnienia pierwszego z wyżej wymienionych scenariuszy.

(b)   W ramach rezerwacji do odbioru na miejscu u Dostawcy umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez jej zaakceptowanie przez Dostawcę w aptece w formie przekazania produktów Klientowi.

Sama rezerwacja zostaje przyjęta przez Dostawcę za pomocą e-maila natychmiast po otrzymaniu oświadczenia Klienta, w e-mailu zostaje również podany najwcześniejszy termin odbioru. Rezerwacja towarów w aptece Dostawcy traci ważność po upływie 2 dni roboczych od jej potwierdzenia przez Dostawcę, jeżeli Klient w tym terminie nie zażądał (odebrał) towaru od Dostawcy.

(c)   W przypadku dostawy przez kuriera umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez jej zaakceptowanie przez Dostawcę w formie przekazania towaru przez kuriera pod drzwi Klienta. Potwierdzenie dostawy przez kuriera Klient otrzyma niezwłocznie po wysłaniu oświadczenia o zaakceptowaniu umowy, najpóźniej w ciągu 24 godzin.

 

§ 3       Możliwa korekta w przypadku wprowadzenia błędnych danych

(1)       Przed wiążącym złożeniem zamówienia poprzez internetowy formularz zamówienia sprzedawcy Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzonych danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego identyfikowania błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, która pozwala na powiększenie obrazu na ekranie. Klienci mogą poprawiać wpisy w elektronicznym procesie zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

 

§ 4       Ograniczenia w dostawie

(1)       Na wypadek gdy Klient poda nieprawdziwe dane, nie dostarczy wymaganych dowodów lub później okaże się, że dowody te są nieprawdziwe, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

(2)       Niektóre leki z przyczyn prawnych nie mogą być wydawane w drodze wysyłki i dlatego nie są dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy. Obejmuje to w szczególności: Produkty lecznicze zawierające składniki, które podlegają federalnej ustawie o środkach odurzających, płynne produkty lecznicze zawierające cytostatyki (inhibitory wzrostu komórek), radioaktywne produkty lecznicze, produkty lecznicze, dla których wymagana jest recepta na leki teratogenne, produkty lecznicze o bardzo krótkim terminie ważności ze względu na swój charakter, antykoncepcję awaryjną (tabletka „dzień po”) oraz produkty lecznicze dla zwierząt (zwłaszcza zwierząt służących do produkcji żywności). W celu zakupu takich leków prosimy o udanie się bezpośrednio do apteki na miejscu.

(3)       Zamówienie jest ograniczone do ilości standardowo dostępnych w aptekach. W szczególności Dostawca zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnych wydawanych ilości niektórych produktów leczniczych ze względu na bezpieczeństwo leków, o czym Klient jest informowany na stronie artykułu.

(4)       Uwaga: Zamówienia z miejscem dostawy poza naszym obszarem dostawy nie będą przez nas przyjmowane lub z reguły nie są możliwe do realizacji przez sklep. Obszar dostawy można zobaczyć na odpowiedniej podstronie naszej strony internetowej. W przypadku gdy mimo odpowiednich ustawień Dostawcy możliwy był wybór kuriera poza obszarem dostawy, a Dostawca dostrzegł ten fakt dopiero po zawarciu umowy, zastrzega się prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 5       Zamawianie leków na receptę lub przepisanych leków na receptę

(1)       Do zamówienia leków na receptę wymagana jest ważna oryginalna recepta. Może ona zostać wcześniej przesłana przez Klienta pocztą. Na życzenie Klienta Dostawca bezpłatnie udostępnia mu w tym celu opłacone koperty pocztowe. Alternatywnie w sklepie może istnieć możliwość zamówienia „odbioru oryginalnej recepty” przez kuriera.

(2)       Zamówienie zostanie przetworzone dopiero po pomyślnej weryfikacji oryginalnej recepty przez Dostawcę. Zawarcie umowy między Dostawcą a Klientem jest zatem uzależnione od spełnienia warunku zawieszającego, jakim jest okazanie Dostawcy lub otrzymanie przez Dostawcę ważnej recepty.

(3)       Jeżeli Klient i Dostawca uzgodnią, że w przypadku produktów leczniczych wydawanych na receptę towar jest wydawany Klientowi za okazaniem oryginalnej recepty, należy wcześniej przeprowadzić konsultację telefoniczną z przeszkolonym w zakresie produktów farmaceutycznych personelem Dostawcy, chyba że konsultacja odbywa się na miejscu u Klienta lub w siedzibie Dostawcy. W takich przypadkach zawarcie umowy poprzez jej zaakceptowanie przez Dostawcę zostaje odłożone do czasu przekazania Klientowi.

(4)       Informacja: W sklepie internetowym nie prezentujemy szczegółowo produktów wydawanych na receptę. Ze względu na zakaz reklamy produkty te nie posiadają ilustracji ani opisu i nie można ich samodzielnie dodać do koszyka. Produkty na receptę można otrzymać tylko za okazaniem oryginalnej recepty.

(5)       Ze względu na ewentualną dopłatę kwota faktury ulegnie później zmianie. Dlatego w przypadku zamówień z realizacją recepty możliwe są tylko następujące formy płatności: faktura, płatność gotówką na miejscu, płatność za pobraniem i polecenie zapłaty.

(6)       Uwaga: Jeśli lekarz przepisał Klientowi leki bez recepty, Klient może przesłać swoją receptę do potwierdzenia.

 

§ 6       Przechowywanie umowy

(1)       Tekst umowy jest przechowywany u Dostawcy. Klient przy odbiorze lub dostawie kurierem otrzymuje jednak tylko dowód zawarcia umowy w postaci faktury.

(2)       W przypadku zamówienia online Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z fakturą, z której zasadniczo wynika tekst umowy. 

(3)       W przypadku ewentualnej rejestracji Klienta na stronie internetowej Dostawcy Klient w obszarze klienta ma do dyspozycji przegląd swoich zrealizowanych zamówień.

 

§ 7       Konto klienta

(1)       Poprzez internetowe konto klienta zarejestrowany Klient może zarządzać swoimi danymi podstawowymi i przeglądać zamówienia.

(2)       W momencie rejestracji Klient musi mieć ukończone 18 lat.

(3)       Warunkiem koniecznym do założenia internetowego konta klienta jest rejestracja. W tym celu Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej. Podawane dane wymagane do rejestracji muszą być kompletne i zgodne z prawdą.

(4)       Założenie konta klienta oprócz danych do rejestracji nowego Klienta wymaga również ustawienia dowolnie wybranego hasła. Klient jest zobowiązany do zachowania tego hasła w tajemnicy i nieprzekazywania go osobom trzecim. Odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie danych dostępowych ponosi Klient.

(5)       Jeśli Klient założy konto klienta, podane przy tym dane będą przechowywane na jego koncie klienta do czasu, aż Klient sam je usunie.

 

§ 8       Dostawa, odbiór

(1)       Towar zostanie dostarczony lub udostępniony do odbioru w terminie dostawy podanym na stronie produktu.

(2)       Standardowy czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi 1 dzień, o ile w opisie artykułu nie podano inaczej i nie ma odmiennych ustaleń między Klientem a Dostawcą. Towar jest dostarczany wyłącznie do Klienta lub do grupy osób upoważnionych do odbioru towaru. Pomyślne doręczenie musi zostać potwierdzone podpisem.

(3)       Jeśli Dostawca oferuje dostawę poza obszar dostawy obowiązujący dla firmy kurierskiej, obowiązują następujące warunki: Wysyłka zostanie zrealizowana w terminie dostawy podanym na stronie artykułu za pośrednictwem wybranej przez Dostawcę firmy kurierskiej.

(4)       Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na wypadek, gdyby zamówione produkty, których zgodnie z opisem artykułu w momencie zamówienia nie ma w magazynie, nie były dostępne lub nie były już dostępne, lub gdyby produkty nie mogły zostać dostarczone (w przewidzianym terminie) nie z własnej winy, jeżeli pozyskanie produktu byłoby możliwe tylko przy niewspółmiernie dużym nakładzie. W takich przypadkach Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji, a płatność za już wykonane świadczenia zostanie niezwłocznie zwrócona.

(5)       Termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu, jeśli na dostawę ma wpływ siła wyższa. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: zamieszki, strajk, lokaut, przerwa w działalności, pożar, klęski żywiołowe, utrudnienia w transporcie, wybuch pandemii, zmiana przepisów ustawowych, urzędowe środki lub rozporządzenia lub wystąpienie innych nieprzewidywalnych zdarzeń, które leżą poza sferą wpływu Dostawcy i które z obiektywnego punktu widzenia nie zostały zawinione przez Dostawcę. Jeśli wystąpi jeden z powyższych przypadków, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli przeszkoda w świadczeniu w wyżej wymienionych przypadkach trwa dłużej niż cztery tygodnie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia, w szczególności o odszkodowanie, w tym przypadku nie istnieją. Nie dotyczy to przypadków działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, w przypadku deklaracji lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku zwykłego niedbalstwa lub też gdy odpowiedzialność za typowe dla umowy przewidywalne szkody jest obowiązkowa z przyczyn prawnych.

(6)       W przypadku płatności z góry terminy dostaw obowiązują od momentu otrzymania zapłaty.

(7)       W przypadku odbioru własnego / wstępnego zamówienia Dostawca najpierw poinformuje Klienta e-mailem, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila Klient może odebrać towar w siedzibie sprzedającego.

 

§ 9       Ceny, płatności, termin płatności i zwłoka

(1)       Wszystkie ceny zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT i należy do nich doliczyć pozostałe składniki ceny (ew. koszty wysyłki zgodnie z informacjami w sklepie internetowym).

(2)       Wraz z aktualizacją oferty online Dostawcy wszystkie dotychczasowe ceny i inne informacje o towarach tracą ważność. Miarodajna jest zawsze wersja obowiązująca w momencie złożenia zamówienia.

(3)       W przypadku zapłaty za leki na receptę Klient ma do dyspozycji następujące metody płatności: płatność gotówką na miejscu, zakup na fakturę (według uznania dostawcy), płatność za pobraniem i polecenie zapłaty (jeśli jest oferowane w kasie poprzez sklep).

(4)       W przypadku zamawiania leków bez recepty z wysyłką poprzez sklep internetowy Klient ma do dyspozycji metody płatności przedstawione w sklepie. W przypadku płatności kartą kredytową lub poprzez usługi Apple Pay, AmazonPay, PayPal, Paydirekt lub Klarna obowiązują odpowiednio warunki wybranej przez Klienta metody płatności i dostawcy usług płatniczych. W celu pomyślnego dokonania zamówienia Klient w ramach zamówienia musi zalogować się do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych przy użyciu swoich danych (z reguły nazwy i hasła) i uruchomić proces płatności. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie sklepu.

(5)       Płatność na miejscu lub przy dostawie kurierskiej jest zazwyczaj dokonywana gotówką, kartą płatniczą lub w formie przedpłaty.

(6)       Dostawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientowi metody płatności „na podstawie faktury”. Decyzja w tej sprawie oraz w sprawie danych warunków zależy wyłącznie od uznania Dostawcy.

(7)       Przelewy zaliczkowe lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności online w przypadku, gdy zamówiony wcześniej towar nie zostanie odebrany z apteki, zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.

(8)       Jeśli w przypadku metody płatności „płatność z góry” płatność nie wpłynie w ciągu 7 dni roboczych, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy.

(9)       Jeśli Klient płaci za pomocą polecenia zapłaty, wystawia on Dostawcy upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA. Kopię wystawionego upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA Klient może pobrać po przejściu przez proces składania zamówienia. Podobnie po dokonaniu rejestracji pobranie jest możliwe w obszarze klienta po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty. Upoważnienie do polecenia zapłaty może zostać w każdej chwili odwołane. W ramach procesu płatności Klient upoważnia Dostawcę do korzystania z tego upoważnienia i do pobierania należnej płatności z jego konta za pomocą polecenia zapłaty. Jednocześnie Klient zleca instytucji kredytowej uznawanie dokonywanych na koncie transakcji poprzez polecenie zapłaty. W pozostałym zakresie obowiązują warunki uzgodnione z instytucją kredytową. Dostawca poinformuje o kwocie polecenia zapłaty i ramach czasowych, w których realizowane jest polecenie zapłaty (wcześniejsze powiadomienie). Jednocześnie Klient zgadza się przy tym na skrócenie okresu wcześniejszych powiadomień z 14 dni do trzech dni.

(10)     Płatność ceny zakupu staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy i musi zostać niezwłocznie uiszczona przez Klienta bez potrąceń.

(11)     W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty i na podstawie faktury Dostawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli wypłacalności.

(12)     Dostawca zastrzega sobie prawo do nieoferowania Klientowi poszczególnych metod płatności. Służy to uzasadnionemu interesowi Dostawcy, jakim jest ochrona przed zaległościami w płatnościach.

(13)     Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli Klient sprzeciwi się pobraniu środków, mimo że nie jest do tego uprawniony, Klient poniesie opłaty powstałe w wyniku obciążenia zwrotnego przez odpowiednią instytucję kredytową, jeśli będzie on za to odpowiedzialny.

(14)     W przypadku klientów, którzy są objęci prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, Dostawca dołącza do dostawy potwierdzenie zapłaty, które należy przedłożyć w celu uzyskania zwrotu kosztów. Zgodnie z § 61 niemieckiego kodeksu socjalnego SGB V Klient jest zawsze zobowiązany do pokrycia ew. powstałych kosztów dodatkowych, nawet jeśli kasa chorych pokrywa koszty główne i nawet w przypadku rozliczenia bezpośredniego.

(15)     Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania zryczałtowanych opłat za upomnienia jako odszkodowanie za zwłokę w wysokości 5,00 EUR za każde upomnienie, jeśli Klient zalega z płatnością. Klient ma prawo udowodnić, że powstała szkoda jest znacznie niższa niż kwota ryczałtu lub że szkoda w ogóle nie powstała.

 

§ 10    Odpowiedzialność i rękojmia za wady

(1)       Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody związane z naruszeniem życia, uszkodzeniem ciała i uszczerbkiem na zdrowiu oraz zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również za wszelkie szkody wynikające z naruszeń umowy w wyniku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania przez Dostawcę, jego przedstawicieli ustawowych lub jego podwykonawców. W pozostałym zakresie Dostawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub obowiązku kardynalnego, czyli tylko za szkody, które są typowo związane z umową i są możliwe do przewidzenia.

(2)       W przypadku wad obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

 

§ 11    Pouczenie o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub podana przez Klienta osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła w posiadanie ostatni towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas,

 

firmę

Sonnen-Apotheke

Christoph Lauinger e.K.

Bahnhofstr. 4

71332 Waiblingen

Telefon: +49 (0) 7151 / 5 11 14

E-mail: info@eumed.ro

 

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listownie, faksem lub telefonicznie). W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia (uwaga: na stronie internetowej), lecz taka forma nie jest wymagana. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać nam informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

 

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia Klienta od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy. Zwroty płatności realizujemy za pomocą takiego samego środka płatniczego, jaki Klient zastosował w ramach pierwotnej transakcji, chyba że zostanie wyraźnie uzgodniona inna forma zwrotu; w żadnym razie Klient nie będzie musiał pokrywać z tego tytułu dodatkowych opłat. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu, aż otrzymamy towary z powrotem albo aż otrzymamy potwierdzenie zwrotnego wysłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania lub dostarczenia do nas towarów, przy czym najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, należy odesłać do nas towary przed upływem czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Klient jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów utraty wartości towarów tylko w sytuacji, gdy utrata wartości wynika z nieprawidłowego postępowania z towarami w związku z badaniem jakości, właściwości i sposobu działania.

Koniec pouczenia o odstąpieniu

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia

O ile strony nie uzgodniły inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy m.in. następujących umów:

·                Umowy dostawy towarów, które mogą szybko się zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony.

·                Umowy dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli po dostarczeniu ich pieczęć została usunięta.

·                Umowy dostawy towarów, które nie były prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenia Klienta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Klienta.

 

§ 12    Zastrzeżenie własności

Towar do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu przez Klienta pozostaje własnością Dostawcy.

 

§ 13    Ochrona danych

Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności (poniżej).

 

§ 14    Informacja zgodnie z § 18 ustawy o bateriach (BattG)

(1)       W związku z dystrybucją baterii i akumulatorów lub urządzeń, które są zasilane takimi źródłami energii, Dostawca jako sprzedawca na podstawie ustawy o bateriach jest zobowiązany do poinformowania Klienta o przepisach i obowiązkach w tym zakresie.

(2)       Stare baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Ustawodawca przewiduje, że zostaną one oddane w lokalnym punkcie zbiórki lub u lokalnych sprzedawców detalicznych. Klient jest prawnie zobowiązany do zwrotu starych i/lub zużytych baterii. Stare baterie zawierają substancje szkodliwe, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska lub zdrowia. Baterie zawierają również ważne surowce nadające się do recyklingu, takie jak żelazo, cynk, nikiel i mangan. Zwrot starych i zużytych baterii jest dla Klienta bezpłatny. Baterie i akumulatory zakupione u Dostawcy po ich użyciu mogą zostać zwrócone bez żadnych opłat.

(3)       Zwrot musi zostać wysłany na adres podany w impressum.

(4)       Baterie i akumulatory zawierające substancje szkodliwe są wyraźnie oznaczone symbolem przekreślonego

kosza na śmieci: Bildergebnis für symbol durchgestrichene tonne 

(5)       W niektórych przypadkach pod symbolem przekreślonego kosza na śmieci znajduje się nazwa chemiczna danych substancji szkodliwych. Przykładami mogą być: ołów (Pb), kadm (Cd) i rtęć (Hg).

(6)       Klient ma możliwość ponownego zapoznania się z powyższymi informacjami w dokumentach towarzyszących dostawie towaru lub w instrukcji obsługi danego producenta.

 

§ 15    Informacja zgodnie z § 17 ustawy o sprzęcie elektrycznym (ElektroG)

(1)       W związku z dystrybucją urządzeń elektrycznych Dostawca jako sprzedawca na podstawie ustawy o sprzęcie elektrycznym jest zobowiązany do poinformowania Klienta o przepisach i obowiązkach w tym zakresie.

(2)       Stare urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Ustawodawca przewiduje, że zostaną one oddane w lokalnym punkcie zbiórki lub u lokalnych sprzedawców detalicznych. Baterie i akumulatory przed wyrzuceniem urządzenia elektrycznego muszą zostać od niego oddzielone.  Zwrot starych i zużytych urządzeń elektrycznych jest dla Klienta bezpłatny. Urządzenia elektryczne zakupione u Dostawcy po ich użyciu mogą zostać zwrócone bez żadnych opłat.

(3)       W związku z tym w szczególności zabronione jest wyrzucanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do pojemników na odpady zmieszane lub pojemników na tworzywa sztuczne i metal. Przedstawiony poniżej i umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje dodatkowo na obowiązek selektywnej zbiórki:
Ein Bild, das Transport, Handkarren, Rasenmäher enthält.Automatisch generierte Beschreibung 

(4)       Przypominamy, że właściciele starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed oddaniem tych urządzeń są ustawowo zobowiązani do wyjęcia z nich starych baterii i akumulatorów, chyba że są one na stałe zamknięte w tych urządzeniach.

(5)       Przypominamy wszystkim użytkownikom końcowym starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, że są oni odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z urządzeń, które mają zostać wyrzucone.

 

 

§ 16    Pozasądowe rozwiązywanie sporów

(1)       Komisja Europejska pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr udostępnia platformę internetową do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów sprzedaży online i umów o świadczenie usług online.

(2)       Dostawca nie jest skłonny ani zobowiązany do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym w rozumieniu ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

 

 

§ 17    Postanowienia końcowe

(1)       Dla umów zawieranych pomiędzy Dostawcą a Klientem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i możliwości zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności państwa, w którym Klient jako konsument ma swoje zwykłe miejsce pobytu, pozostają nienaruszone.

(2)       Dostawca nie podlega żadnym specjalnym kodeksom postępowania, chyba że obowiązują przepisy dotyczące wykonywania zawodu wymienione w impressum sklepu internetowego.

 

PDF erstellen
Zapraszamy do śledzenia nas na naszych kanałach w mediach społecznościowych
Dziękujemy, że jesteś częścią społeczności EUmed, społeczności, która ceni zdrowie. Cieszymy się, że jesteś z nami i możemy Cię wesprzeć szeroką gamą produktów i indywidualną poradą. W ten sposób razem podejmiemy najlepszą decyzję dla Ciebie!
Zapisz się do naszego bloga z wiadomościami!
Zaloguj się tutaj
Zurück

Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.

Registrieren
Zurück
Der Warenkorb ist noch leer.
{{ productName }} ist nicht rabattierfähig.

{{ added.quantity }}x {{ added.item.name }} wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.

Zur Kasse Warenkorb bearbeiten
Gutschein ():
Zwischensumme
Bis zur Versandkostenfreigrenze fehlen
0,00€
Zur Kasse Warenkorb bearbeiten Zahlung mit PayPal
Zurück

Öffnungszeiten

Montag 08:00 - 18:30
Dienstag 08:00 - 18:30
Mittwoch 08:00 - 18:30
Donnerstag 08:00 - 18:30
Freitag 08:00 - 18:30
Samstag 08:30 - 12:30
Sonntag geschlossen
Mehr über unsere Apotheke