Declarație privind protecția datelor

Declarație privind protecția datelor

 

1. Introducere

Cu următoarele informații, am dori să vă oferim dumneavoastră, în calitate de „persoană vizată”, o prezentare generală a prelucrării datelor dumneavoastră personale de către noi și a drepturilor dumneavoastră în temeiul legilor privind protecția datelor. Pagina noastră de internet poate fi utilizată în general fără a introduce date cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă doriți să utilizați serviciile speciale furnizate de compania noastră prin intermediul paginii noastre de internet, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, în general vom solicita consimțământul dumneavoastră.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu numele dumneavoastră, adresa de corespondență sau adresa de e-mail, se efectuează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementări de protecție a datelor specifice fiecărei țări, aplicabil Sonnen-Apotheke BV. Prin această declarație de protecție a datelor, dorim să vă informăm despre sfera și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le prelucrăm.

 

În calitate de operator de date am implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție posibilă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagini de internet. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea în principiu lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, aveți opțiunea să ne transmiteți date cu caracter personal în moduri alternative, de exemplu prin telefon sau prin poștă.

 

2. Operatorul de date responsabil

Operatorul de date în sensul GDPR este:

 

Firma

Sonnen-Apotheke BV 

Inh. Ciprian Militaru 

Pannenberg 12A 

5951 DM, Belfeld

Telefon: +31 (0) 77 204 33 66

E-Mail: info@sonnen-apotheke.nl

Persoana împuternicită de operatorul de date: Ciprian Militaru 

 

3. Responsabilul pentru protecția datelor:

Numirea unui responsabil pentru protecția datelor nu ne este impusă prin lege. Dacă aveți întrebări privind protecția datelor, vă rugăm să luați legătura cu noi la adresa info@eumed.ro.

 

4. Definirea termenilor

Declarația privind protecția datelor se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru directive și reglementări atunci când a fost adoptat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor trebuie să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

 

În declarația privind protecția datelor folosim, între alții, următorii termeni:

 

1. Datele personale

Prin date personale înțelegem toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este considerată identificabilă, direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai multe caracteristici speciale, expresia fizică, fiziologică, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice poate fi identificată;

2. Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt prelucrate de operatorul de date cu caracter personal (compania noastră).

3. Prelucrare

Prelucrare se referă la orice proces sau serie de operațiuni efectuate cu sau fără ajutorul unor procese automatizate în legătură cu datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, difuzare sau orice altă formă de furnizare, potrivire sau legare, restricție, dispariție sau distrugere;

4. Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a restrânge prelucrarea lor viitoare.

5. Profiling

Prin profiling se înțelege orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestora pentru a analiza sau a prezice anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătate, preferințe personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau relocarea acestei persoane fizice.

6. Pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care acestea nu mai pot fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să fie supuse măsurilor tehnice și organizaționale care asigură că datele personale nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

7. Procesator comenzi

"Procesator" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

8. Destinatar

"Destinatar" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate, un organism sau o altă entitate căreia i se comunică date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal ca parte a unei investigații specifice în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația statelor membre nu sunt considerate destinatari.

9. Terți

Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism decât persoana vizată, operatorul de date, procesatorul și persoanele care sunt împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a procesatorului.

10. Acord

Acordul este orice declarație de intenție voluntară, informată și neechivocă dată de persoana vizată pentru cazul specific, sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni afirmative neechivoce prin care persoana vizată indică faptul că este de acord cu prelucrarea datelor sale personale.

 

5. Temei juridic pentru prelucrare

Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR (coroborat cu § 15 alin. 3 TMG) ​​servește companiei noastre ca temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem acordul, pentru un scop specific de prelucrare.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care sunteți parte, cum este cazul, de exemplu, cu operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea altor servicii sau contraprestații, prelucrarea se bazează pe art.. 6 alin.1 lit.b GDPR. Același lucru se aplică unor astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru a lua măsuri precontractuale, de exemplu în caz de întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre.

 

În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) litera (c) GDPR.

 

În cazuri rare, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator al companiei noastre ar fi rănit și numele său, vârsta, datele asigurărilor de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Prelucrarea s-ar baza apoi pe art. 6 alin. (1) litera (d) GDPR.

 

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe art. 6 alin. (1) litera (f) GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile legale menționate anterior se bazează pe acest temei legal, dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, dacă nu prevalează  interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate. Ni se permite în special să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, deoarece acestea au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În acest sens, el a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus, dacă sunteți client al companiei noastre (considerentul 47 teza 2 GDPR).

 

6. Transmiterea datelor către terți

Nu are loc un transfer al datelor dvs. personale către terți în alte scopuri decât cele enumerate mai jos.

 

Transmitem datele dumneavoastră personale unor terțe părți numai dacă:

 

1. Ați dat consimțământul dumneavoastră expres,  în conformitate cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit. a GDPR

2. transferul conform art. 6 alin. 1 S. 1 lit.  f GDPR pentru protejarea intereselor noastre legitime  este admisibil și nu constituie un motiv să presupunem că ar exista un interes legitim primordial în a nu vă dezvălui datele,

3. în cazul în care există o obligație legală de divulgare în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit.

4. acest lucru este permis din punct de vedere legal și este necesar în conformitate cu art. 6 par. 1 teza 1 lit. b GDPR pentru prelucrarea relațiilor contractuale cu dumneavoastră.

 

Dorim să subliniem faptul că magazinul nostru online este (co) operat de Mauve Mailorder Software GmbH & Co KG. Această companie acționează ca procesator de date. Dacă ați cumpărat deja în farmacia noastră,  datele înregistrate existente vor fi completate cu datele introduse suplimentar în contextul comenzii sau înregistrării.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe servere situate în Germania și, prin urmare, în domeniul de protecție a datelor din UE.

 

 

7. Tehnologia

7.1 Codificare SSL/TLS

Pentru a asigura securitatea procesării datelor și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile, datele de conectare sau solicitările de contact pe care ni le trimiteți nouă în calitate de operator, acest site folosește o criptare SSL respectiv TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că în linia de adresă a browserului în loc de "http://" există "https://"  și prin simbolul de blocare din linia browserului.

 

Folosim această tehnologie pentru a vă proteja datele transmise.

 

7.2 Colectarea datelor atunci când vizitați pagina de internet

Dacă utilizați pagina noastră web doar în scop informativ, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați altfel informații, colectăm doar datele pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru (în așa-numitele „fișiere Server-Logfiles”). Pagina noastră colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când dumneavoastră sau un sistem automat accesați o pagină. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi înregistrate

 

1. tipurile de browser utilizate și versiunile,

2. sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,

3. pagina de internet de pe care un sistem de acces ajunge pe site-ul nostru (așa-numitul referrer),

4. paginile web subordonate care sunt accesate printr-un sistem de acces pe site-ul nostru,

5. data și ora unui acces pe pagina de internet,

6. o adresă scurtată IP (adresă IP anonimizată),

7. furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces.

 

Când folosim aceste date și informații generale, nu tragem nicio concluzie despre persoana dumneavoastră. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru

 

1. furnizare corectă a conținutului site-ului nostru web,

2. optimizarea conținutul site-ului nostru și a publicității pentru acesta,

3. asigurarea funcționalității pe termen lung a sistemelor noastre IT și a tehnologiei paginii noastre web și

4. pentru a oferi autorităților responsabile de aplicarea legii informațiile necesare, în cazul unui atac cibernetic.

 

Prin urmare, aceste date și informații colectate sunt evaluate statistic de către noi pe de o parte și, în plus, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime din fișierele jurnal Logfiles sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o anumită persoană vizată.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 al. 1 S. 1 lit.f GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile de colectare a datelor enumerate mai sus.

 

8. Cookies

8.1 Informații generale privind modulele Cookie

Pe pagina noastră de internet folosim cookie-uri. Acestea sunt fișiere mici pe care browserul dumneavoastră le creează automat și care sunt stocate pe sistemul dumneavoastră  IT (laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când vizitați pagina noastră de internet.

 

Informațiile sunt stocate în modulul cookie rezultat în legătură cu terminalul specific utilizat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că obținem direct cunoștință despre identitatea dumneavoastră.

 

Utilizarea cookie-urilor servește pe de o parte pentru a face utilizarea ofertei noastre mai plăcută pentru dumneavoastră. Folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaște că ați vizitat deja pagini individuale de pe site-ul nostru. Acestea sunt șterse automat după părăsirea paginii noastre.

 

În plus, folosim și cookie-uri temporare pentru a optimiza utilizarea, acestea fiind stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. Dacă vizitați pagina noastră din nou pentru a utiliza serviciile noastre, se recunoaște automat că ne-ați vizitat deja și de asemenea, ce înregistrări și setări ați făcut data trecută, astfel încât nu trebuie să le reintroduceți.

 

Pe de altă parte, folosim cookie-uri pentru a înregistra statistici privind pagina noastră de internet și pentru a evalua și a optimiza oferta noastră. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem automat că ne-ați vizitat în trecut, atunci când vizitați pagina noastră de internet. Aceste cookie-uri se șterg după o perioadă de timp definită.

 

8.2 Baza legală pentru utilizarea cookie-urilor /  Usercentrics

Datele procesate de cookie-uri pentru buna funcționare a paginii web, sunt necesare pentru a proteja interesele noastre legitime și cele ale terților, în conformitate cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit.f GDPR.

 

Pentru toate celelalte cookie-uri, v-ați dat consimțământul prin intermediul banner-ului nostru de înscriere, în sensul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

 

Această pagină web utilizează tehnologia Cookie-Consent de la Usercentrics pentru a obține acordul dumneavoastră în scopul stocării anumitor cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru a le documenta în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, pagina web: https://usercentrics.com/de/ (în cele ce urmează „Usercentrics“).


Când accesați pagina noastră web, următoarele date personale sunt transferate către Usercentrics:

     Consimțământul dumneavoastră sau revocarea consimțământului dumneavoastră.

     • Adresa dumneavoastră IP

     • Informații privind browserul dumneavoastră

     • Informații privind terminalul dumneavoastră

     • Momentul vizitei dumneavoastră pe pagina de internet

Usercentrics stochează, de asemenea, un cookie în browserul dumneavoastră pentru a putea atribui consimțământul pe care l-ați dat sau pentru a-l putea revoca. 
Usercentrics este utilizat pentru a obține consimțământul legal necesar pentru utilizarea anumitor tehnologii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 al. 1 S. 1 lit.c GDPR.

 

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru înregistrarea noastră. Perioada de valabilitate a modulelor cookie este de 60 de zile. Datele privind consimțământul trebuie păstrate timp de 6 ani, în conformitate cu § 257 din Codul comercial german (HGB). Orice revocare a consimțământului dat anterior va fi păstrată timp de trei ani. Pe de o parte, păstrarea se bazează pe răspunderea noastră în conformitate cu art. 5 alin. 2 GDPR. Aceasta obligă la respectarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor. În schimb, perioada de păstrare în perioada legală de prescripție în conformitate cu § 195 din Codul civil german (BGB) este de trei ani.

 

Usercentrics colectează datele fișierului Logfile și datele de consimțământ folosind JavaScript. Acest JavaScript ne permite să informăm utilizatorul despre consimțământul său cu privire la anumite cookie-uri și alte tehnologii de pe pagina noastră web și să obținem, gestionăm și documentăm aceste consimțăminte. Puteți împiedica permanent executarea JavaScript în orice moment, modificând în mod corespunzător setările din browserul dumneavoastră, ceea ce ar împiedica, de asemenea, Usercentrics să execute JavaScript.

 

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Usercentrics, vă rugăm să vizitați: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 

 

 

9. Conținutul paginii noastre de internet

9.1 Înregistrare ca utilizator

Aveți opțiunea de a vă înregistra pe pagina noastră de internet, prin furnizarea de date cu caracter personal.

 

Ce date personale ne sunt transmise se poate vedea din ecranul de înregistrare utilizat. Datele personale pe care le introduceți sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern și pentru scopurile noastre. Putem aranja ca acestea să fie transmise unuia sau mai multor procesatori, de exemplu un furnizor de servicii de curierat, care la rândul său utilizează datele personale exclusiv într-un scop intern care ne este atribuibil.

 

Prin înregistrarea pe pagina noastră de internet,  se salvează și adresa IP atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii Internet (ISP), data și ora înregistrării. Aceste date sunt stocate pentru că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă e cazul, de a permite investigarea infracțiunilor. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru securitatea noastră. Transferul acestor date către terți nu are loc decât dacă există o obligație legală în acest sens sau transferul este utilizat pentru urmărirea penală.

 

Înregistrarea dumneavoastră prin furnizarea voluntară de date personale ne permite, de asemenea, să vă oferim conținut sau servicii care, datorită naturii problemei, pot fi oferite doar utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale furnizate în timpul înregistrării în orice moment sau să le șteargă complet din baza noastră de date.

 

La cerere, vă vom furniza în orice moment informații despre datele personale care sunt stocate despre dumneavoastră. În plus, vom corecta sau șterge datele dumneavoastră personale, la cererea dumneavoastră, în măsura în care  nu sunt impuse prevederi obligatorii de păstrare prin lege. Un responsabil cu protecția datelor numit în această declarație privind protecția datelor și toți ceilalți angajați sunt disponibili persoanei în cauză ca persoane de contact în acest context.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în interesul unei utilizări confortabile și facile a paginii noastre de internet. Acest aspect reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f GDPR.

 

9.2 Prelucrarea datelor la deschiderea unui cont de client și pentru prelucrarea contractului

Conform art. 6 alin. 1 lit. b GDPR, datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate dacă ni le furnizați pentru executarea unui contract sau la deschiderea unui cont de client. Ce date sunt colectate se poate vederea din formularele de înregistrare respective. O ștergere a contului dumneavoastră de client este posibilă în orice moment și se poate face prin trimiterea unui mesaj la adresa de mai sus a persoanei responsabile. Stocăm și folosim datele pe care ni le furnizați, pentru a procesa contractul. După ce contractul a fost procesat în totalitate sau contul dumneavoastră de client a fost șters, datele dumneavoastră vor fi blocate cu respectarea perioadelor de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și șterse după expirarea acestor perioade, cu excepția cazului în care ați consimțit în mod expres să fie utilizate în continuare datele dumneavoastră sau dacă noi ne-am rezervat dreptul de a utiliza în continuare datele dumneavoastră, așa cum este permis de lege, aspect despre care vă vom informa în detaliu, în cele ce urmează.

 

9.3 Prelucrarea datelor pentru procesarea comenzilor

Datele personale colectate de noi vor fi transmise companiei de transport însărcinate cu livrarea, ca parte a procesării contractului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea bunurilor. Vom transmite datele dumneavoastră de plată către instituția de credit însărcinată, ca parte a procedurilor de procesare a plății,  dacă acest lucru este necesar pentru procesarea plății. Dacă sunt utilizați furnizorii de servicii de plată, vă vom informa în mod explicit despre acest lucru în cele ce urmează. Temeiul juridic pentru transmiterea datelor este art. 6 alin. (1) lit.  (b) din GDPR.

 

9.4 Încheierea contractelor cu magazinele online, dealerii și serviciul de expediere a mărfurilor

Transmitem date cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în contextul procesării contractelor, de exemplu către compania însărcinată cu livrarea bunurilor sau instituția de credit însărcinată cu procesarea plăților. Nu are loc niciun transfer de date în alt context, cu excepția cazului în care ați consimțit în mod expres acestui transfer. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră expres, de exemplu în scopuri publicitare.

 

Baza pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) litera (b) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau pentru măsuri precontractuale.

 

 9.5 Contact/ Formular de contact

În contactul cu noi se colectează date personale (de ex. folosind formularul de contact sau e-mail). Ce date sunt colectate se poate vederea din formularele de înregistrare respective. Aceste date sunt stocate și utilizate exclusiv în scopul de a răspunde cererii dumneavoastră sau pentru stabilirea modului de contact și a gestionării tehnice. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul nostru legitim de a răspunde cererii dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit.f GDPR. Dacă prin faptul că luați legătura cu noi, doriți să încheiați un contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR. Datele dumneavoastră vor fi șterse după ce cererea dumneavoastră a fost procesată; acesta este cazul dacă se poate deduce că problema în cauză a fost clarificată definitiv și cu condiția să nu existe cerințe legale de păstrare.

 

9.6 Servicii / bunuri digitale

Transmitem date cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în contextul procesării contractelor, de exemplu către instituția de credit însărcinată cu procesarea plăților.

 

Nu are loc niciun transfer de date în alt context, cu excepția cazului în care ați consimțit în mod expres acestui transfer. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră expres, de exemplu în scopuri publicitare.

 

Baza pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) litera (b) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau pentru măsuri precontractuale.

 

9.7 Blog cu funcție de comentarii

Oferim utilizatorilor opțiunea de a lăsa comentarii individuale la postările de pe blogul aflat pe pagina noastră de internet. Un blog este un portal aflat pe o pagină de internet, de regulă accesibil publicului, în care una sau mai multe persoane, numite blogger sau web-blogger, postează articole sau gânduri, în așa numitele postări pe blog. Postările pe blog pot fi comentate de regulă, de către terți.

 

Dacă lăsați un comentariu pe blogul publicat pe această pagină de internet, pe lângă comentariile pe care le-ați lăsat, vor fi salvate și publicate informații despre ora intrării comentariului și numele de utilizator selectat (pseudonim). În plus, se consemnează adresa IP atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii de internet (ISP). Adresa IP este stocată din motive de securitate și în cazul în care ați încălcat drepturile terților sau ați postat conținut ilegal prin trimiterea unui comentariu. Stocarea acestor date cu caracter personal este, prin urmare, în interesul nostru, astfel încât să ne putem disculpa în caz de încălcare a legii. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Aceste date personale colectate nu vor fi transmise unor terțe părți decât dacă un astfel de transfer este cerut de lege sau servește apărării noastre în instanță.

 

9.8 Managementul aplicațiilor/ Bursa locurilor de muncă

Colectăm și prelucrăm datele personale ale candidaților în scopul gestionării procesului de recrutare. Prelucrarea poate avea loc și pe cale electronică. Acesta este cazul în special atunci când un candidat ne trimite documentele relevante ale cererii în format electronic, de exemplu prin e-mail sau folosind un formular web disponibil pe site. Dacă încheiem un contract de muncă cu un candidat, datele transmise vor fi stocate în scopul gestionării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu încheiem un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu alte interese legitime din partea noastră. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, sarcina probatorie în cadrul procedurilor în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este articolul 88 GDPR, coroborat cu § 26 alineatul 1 BDSG.

 

9.9. Notă privind datele de sănătate

 

(1) Datele clienților noștri sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR pentru a furniza servicii contractuale. Ce date sunt colectate și prelucrate depinde de tipul, domeniul de aplicare și scopul prelucrării. În esență se colectează și se prelucrează datele cu privire la inventar și datele de contact ale clientului (numele, adresa, telefonul, adresa de e-mail etc.), datele contractuale (produsele utilizate și costurile acestora, numele persoanelor de contact) și datele de plată (procesul de comandă, istoricul plăților, datele bancare etc.).
(2) În sectorul sănătății, sunt colectate și categorii speciale de date în conformitate cu art. 9 alin. 1 GDPR. Aceasta include, în special, informații despre starea de sănătate a pacientului, de asemenea, cu referire la orientarea sexuală și viața sexuală a acestora, precum și întrebări despre starea lor de sănătate, bolile anterioare sau sarcinile existente. Aceste informații sunt necesare pentru a putea recunoaște interacțiunile dintre medicamentele comandate. Pentru prelucrarea acestor date deosebit de sensibile, se obține întotdeauna consimțământul expres al pacientului, în conformitate cu art.6 alin. (1) litera (a), art. 7, alin. 9 alin.(2) litera (a) GDPR, dacă este necesar. Un alt scop este îngrijirea sănătății pacientului în temeiul art.  9 paragraful 2 lit. h GDPR coroborat cu art. 22 alin. 1 nr. 1b BDSG.
(3) În măsura cerută de lege sau necesară pentru îndeplinirea contractului, dezvăluim și transferăm date despre pacienți atunci când comunicăm cu profesioniștii din domeniul medical și cu persoanele implicate în mod obișnuit în executarea contractului. Sunt incluse aici laboratoare, birouri de facturare și furnizori de servicii comparabile, companii de factoring. Această prelucrare se întemeiază pe art. 6 par. 1 lit. b și c GDPR. Mai mult, este în interesul nostru legitim, în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (f) GDPR, să oferim pacienților asistență medicală eficientă și ieftină. În plus față de interesul vital al pacientului (art. 6 par. 1 lit. d GDPR), prelucrarea se bazează și pe consimțământul expres al clientului (Art. 6 par. 1 lit. a, Art. 7 GDPR) .
Datele vor fi șterse imediat dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale sau pentru a face față garanției și a altor obligații. O verificare a necesității se efectuează la fiecare trei ani, în cadrul perioadelor legale de păstrare.

 

9.10 Pre-comandă medicamente / servicii de curierat

Vă oferim servicii convenabile de „precomandă de medicamente” și „serviciu de curierat”. Acest lucru vă permite să rezervați la noi medicamentele în mod convenabil, fără nicio obligație, respectiv să solicitați să vi se aducă medicamente la domiciliu. Procesăm următoarele date pentru rezervarea neobligatorie a unui medicament:
Prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și informațiile despre medicamentul dorit și compania de asigurări de sănătate, dacă aveți rețetă.

Acestea sunt informații obligatorii, astfel încât să putem procesa precomanda medicamentelor dumneavoastră și să vă anunțăm prin e-mail și telefon când comanda dumneavoastră este disponibilă la noi în farmacie. Dacă ați ales serviciul de livrare prin curier, adresa este și ea un câmp obligatoriu. Numărul dumneavoastră de telefon, pe de altă parte, nu. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu asterisc (*). Toate celelalte informații sunt voluntare, astfel încât să putem face colectarea medicamentelor dumneavoastră și mai convenabilă. Prelucrarea în scopurile menționate mai sus se bazează pe consimțământul primit de la dumneavoastră. O precomandă nu este posibilă fără acest consimțământ. Puteți să revocați acordul în orice moment, cu efect pentru viitor. Temeiul juridic pentru prelucrarea în cadrul precomenzilor de medicamente și a serviciilor de curierat, este art. 9 alin. 2 a). GDPR. Ați consimțit în mod expre prelucrării datelor de mai sus, ca parte a precomenzii sau a serviciului de curierat. Puteți revoca acest acord la orice moment.

 

 

10. Expedierea de buletine informative

10.1 Trimiterea de buletine informative către clienții existenți

Dacă ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de e-mail la achiziționarea de bunuri sau servicii, ne rezervăm dreptul de a vă trimite în mod regulat oferte pentru produse sau servicii similare din gama noastră, prin e-mail. În conformitate cu  § 7 (3) UWG, nu trebuie să obținem în acest sens consimțământul separat de la dumneavoastră. În această privință, prelucrarea datelor are loc exclusiv pe baza interesului nostru legitim în trimiterea directă personalizată,  în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Dacă inițial v-ați opus utilizării adresei dumneavoastră de e-mail în acest scop, nu vă vom trimite mesaje e-mail. Aveți dreptul să vă opuneți utilizării adresei dumneavoastră de e-mail în scopul publicității menționate anterior în orice moment, cu efect pentru viitor, notificând persoana responsabilă numită la început. Pentru aceasta trebuie să plătiți doar costurile de transport conform tarifelor de bază. După primirea obiecției dumneavoastră, utilizarea adresei de e-mail în scopuri publicitare va fi oprită imediat.

 

10.2 Buletin informativ publicitar

Pe pagina noastră de internet, vi se oferă posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul companiei noastre. Datele personale transmise la solicitarea newsletter-ului rezultă din ecranul de înregistrare utilizat în acest scop.

 

Ne informăm clienții și partenerii de afaceri despre ofertele noastre la intervale regulate, prin intermediul unui buletin informativ. Puteți primi buletinul informativ al companiei noastre numai dacă

 

1. Aveți o adresă de e-mail validă și

2. V-ați înregistrat pentru a primi buletinul informativ.

 

Din motive legale, un e-mail de confirmare prin procedura de dublă înscriere va fi trimis la adresa de e-mail pe care ați introdus-o pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă dvs., în calitate de proprietar al adresei de e-mail, ați autorizat primirea buletinului informativ.

 

Când vă înregistrați pentru buletinul informativ, salvăm și adresa IP atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii de internet (ISP) al sistemului IT pe care l-ați utilizat la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări utilizarea abuzivă (posibilă) a adresei dumneavoastră de e-mail într-un moment ulterior și, prin urmare, ne servește pentru protecția legală.

 

Datele personale colectate prin înregistrarea la newsletter vor fi utilizate numai pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ ar putea fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau pentru o înregistrare relevantă, cum ar putea fi cazul la modificările ofertelor din buletinele informativ sau la modificarea condițiilor tehnice. Datele personale colectate ca parte a serviciului newsletter nu vor fi transmise către terți. Vă puteți anula abonamentul la newsletter-ul nostru în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care ni l-ați acordat pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat oricând. Un link corespunzător poate fi găsit în fiecare buletin informativ, în scopul retragerii consimțământului. De asemenea, există posibilitatea să vă dezabonați de la expedierea buletinului informativ direct pe pagina noastră de internet, în orice moment sau să ne informați despre acest lucru în alt mod.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor în scopul trimiterii buletinului informativ este art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

11. Activitățile noastre în rețelele de socializare

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în rețelele sociale și a oferi informații despre serviciile noastre, suntem reprezentați acolo cu propriile noastre pagini. Dacă vizitați una dintre paginile noastre de socializare, suntem responsabili, împreună cu furnizorul respectivei platforme de socializare, în sensul articolului 26 GDPR, cu privire la operațiunile de prelucrare declanșate, care privesc datele cu caracter personal.

 

Nu noi suntem furnizorul original al acestor pagini, ci le folosim doar în limitele posibilităților oferite de furnizorul respectiv.

Ca măsură de precauție, subliniem, prin urmare, că datele dumneavoastră pot fi prelucrate și în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Prin urmare, utilizarea poate duce la riscuri în ceea ce privește protecția datelor pentru dumneavoastră, deoarece poate fi mai dificilă exercitarea drepturilor dumneavoastră, de exemplu dreptul la informare, ștergere, obiecție, etc., procesarea în rețelele sociale având loc adesea direct în scopuri publicitare sau pentru a analiza comportamentul utilizatorului de către furnizor, fără ca noi să putem influența acest aspect. Dacă furnizorul creează profiluri de utilizator, se folosesc frecvent cookie-urile, respectiv comportamentul utilizatorului este atribuit direct propriului profil de membru al rețelelor sociale (cu condiția să fiți conectat aici).

 

Procesele descrise de prelucrare a datelor cu caracter personal au loc în conformitate cu art. 6 alineatul 1 lit.f GDPR pe baza interesului nostru legitim și a interesului legitim al furnizorului respectiv de a comunica cu dvs. într-o manieră modernă sau pentru a vă informa despre serviciile noastre. Dacă trebuie să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor în calitate de utilizator față de furnizorul respectiv, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR, coroborat cu art. 7 GDPR.

 

Întrucât noi nu avem acces la stocurile de date ale furnizorilor, am dori să subliniem că cel mai bine este să vă afirmați drepturile (de ex. la informare, corectare, ștergere etc.) direct față de furnizorul respectiv. Informațiile suplimentare despre prelucrarea datelor dumneavoastră în rețelele sociale și posibilitatea de a utiliza dreptul dumneavoastră de opoziție sau revocare (așa-numita Opt-Out) sunt enumerate mai jos pentru fiecare furnizor de servicii de rețea de socializare utilizat:

 

11.1 Facebook

(Co) responsabil pentru prelucrarea datelor în Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda

 

Declarație de protecție a datelor (Directiva privind datele):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Setări Opt-Out și publicitare:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

 

11.2 Instagram

(Co-) responsabil pentru prelucrarea datelor în Germania:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda

 

Declarație de protecție a datelor (Directiva privind datele):

http://instagram.com/legal/privacy/

 

Setări Opt-Out și publicitare:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

 

11.3 LinkedIn

(Co) responsabil pentru prelucrarea datelor în Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

 

Declarație privind protecţia datelor:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Setări Opt-Out și publicitare:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

12. Plug-In pentru rețelele sociale

12.1 Facebook Plugin

Pe această pagină de internet am integrat componente ale companiei Facebook. Facebook este o rețea de socializare.

 

O rețea de socializare este un loc social de întâlnire operat pe Internet, o comunitate online care permite de obicei utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea de socializare poate servi ca o platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau legate de companii. Printre altele, Facebook permite utilizatorilor rețelei de socializare să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să construiască o rețea prin cereri de prietenie.

 

Compania operatoare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Dacă o persoană vizată locuiește în afara SUA sau Canada, operatorul datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda.

 

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestei pagini web, care este operată de noi și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de Internet din sistemul dumneavoastră IT este automat solicitat de componenta respectivă să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei de pe Facebook. O prezentare completă a tuturor pluginurilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE  Ca parte a acestui proces tehnic, Facebook primește informații despre ce pagină subordonată specifică anume vizitați pe pagina noastră.

 

Dacă sunteți conectat la Facebook în același timp, Facebook recunoaște ce pagină subordonată specifică a site-ului nostru web vizitați, de fiecare dată când vizitați pagina și pe toată durata șederii dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Aceste informații sunt colectate de componenta Facebook și atribuite respectivului cont Facebook. Dacă apăsați unul dintre butoanele Facebook integrate pe pagina noastră, de exemplu butonul „Apreciați” sau dacă  lăsați un comentariu,  Facebook atribuie aceste informații contului dumneavoastră de utilizator personal Facebook și salvează aceste date personale.

 

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook privind faptul că ați vizitat site-ul nostru, dacă sunteți conectat la Facebook în același timp cu vizitarea paginii noastre web; acest lucru are loc indiferent dacă ați făcut clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă nu doriți ca aceste informații să fie transmise către Facebook, puteți preveni transmiterea acestora deconectându-vă din contul dumneavoastră Facebook înainte de a accesa pagina  noastră web.

 

Directiva de date publicat de Facebook, care este disponibilă la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. De asemenea, aici vi se explică ce opțiuni de setări oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea. În plus, sunt disponibile diferite aplicații care fac posibilă suprimarea transmiterii de date către Facebook. Puteți utiliza astfel de aplicații tocmai pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

 

12.2 Instagram Plugin

Pe această pagină de internet am integrat componente ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care se califică ca o platformă audiovizuală și permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri și, de asemenea, să difuzeze astfel de date în alte rețele de socializare.

 

Compania care operează serviciile Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, clădirea 14 primul etaj, Menlo Park, CA, SUA.

 

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de noi și pe care a fost integrată o componentă Instagram (butonul Instagram), browserul de internet din sistemul dumneavoastră este automat solicitat de componenta respectivă să afișeze o reprezentare corespunzătoare a componentei de pe Instagram. Ca parte a acestui proces tehnic, Instagram primește informații despre ce pagină subordonată specifică anume vizitați pe pagina noastră.

 

Dacă sunteți conectat la Instagram în același timp, Instagram recunoaște ce pagină subordonată specifică a sitului nostru web vizitați, de fiecare dată când vizitați pagina și pe toată durata șederii dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Aceste informații sunt colectate de componenta Instagram și atribuite respectivului cont Instagram. Dacă faceți clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru, datele și informațiile transferate vor fi atribuite contului dumneavoastră de utilizator personal Instagram și stocate și procesate de Instagram.

 

Instagram primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Instagram privind faptul că ați vizitat site-ul nostru, dacă sunteți conectat la Instagram  în același timp cu vizitarea paginii noastre web; acest lucru are loc indiferent dacă ați făcut clic pe componenta Instagram sau nu. Dacă nu doriți ca aceste informații să fie transmise către Instagram, puteți preveni transmiterea acestora deconectându-vă din contul dumneavoastră Instagram, înainte de a accesa pagina  noastră web.

 

Informații suplimentare și prevederile aplicabile privind protecția datelor Instagram pot fi găsite la https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

 

13. Analiză web

13.1 Facebook Pixel (public personalizat)

Această pagină web utilizează "Facebook-Pixel" de la Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA  ("Facebook"). În cazul în care s-a dat consimțământul expres, comportamentul utilizatorilor poate fi urmărit după ce au văzut sau au dat clic pe o reclamă pe Facebook. Această procedură este utilizată pentru a evalua eficiența reclamelor Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței și poate ajuta la optimizarea viitoarelor măsuri publicitare.

 

Datele colectate sunt anonime pentru noi, deci nu ne permite să tragem concluzii cu privire la identitatea utilizatorului. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât este posibilă o conexiune la profilul utilizatorului respectiv, iar Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate în conformitate cu directiva de utilizare a datelor Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Puteți permite Facebook și partenerilor săi să plaseze reclame pe și în afara Facebook. Un cookie poate fi, de asemenea, stocat pe computerul dumneavoastră în aceste scopuri. Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

Pentru a dezactiva utilizarea cookie-urilor în sistemul dumneavoastră, puteți seta browserul dumneavoastră de internet astfel încât cookie-urile să nu mai poată fi stocate pe sistemul dumneavoastră în viitor sau cookie-urile care au fost deja stocate să fie șterse. Oprirea tuturor cookie-urilor poate însemna însă că unele funcții de pe pagina noastră web nu mai pot fi îndeplinite. De asemenea, puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor de către furnizori terți, cum ar fi Facebook, pe următorul site Web al Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

 

De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile speciale de măsurare și publicitate prin următoarele pagini web:

 

1. http://optout.networkadvertising.org/

2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

Dorim să subliniem că și această setare va fi ștearsă, dacă ștergeți cookie-urile.

 

13.2 Google Analytics

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; denumit în continuare „Google”) pe pagina noastră web. În acest context, sunt create profiluri de utilizare pseudonimizate și sunt utilizate cookie-uri (vezi secțiunea „Cookies”). Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestei pagini web de către dumneavoastră, de exemplu

 

1. tip/ versiune browser,

2. sistem de operare utilizat,

3. URL referrer (pagina vizitată anterior),

4. Numele de gazdă al computerului care accesează (adresa IP),

5. Ora solicitării serverului,

 

sunt transmise pe un server Google din Statele Unite și stocate acolo. Informațiile sunt utilizate pentru a evalua modul de utilizare a site-ului web, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului în scopul cercetării pieței și al proiectării bazate pe nevoi a acestui site web. De asemenea aceste informaţii vor fi transmise către terţi, dacă este nevoie, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau dacă aceştia prelucrează datele acestea la comandă. În niciun caz adresa dumneavoastră IP nu va fi combinată cu alte date Google. Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât o atribuire nu este posibilă (mascare IP).

 

Puteți împiedica instalarea cookie-urilor făcând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră; am dori să subliniem, totuși, că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet.

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

De asemenea, puteți preveni colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea paginii web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea unui Add-on de browser  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Ca alternativă la programul Add-On pentru browser, în special pentru browserele de pe dispozitive mobile, puteți împiedica Google Analytics să colecteze date făcând clic pe următorul link: Dezactivare Google Analytics. Va fi setat un cookie de tip Opt-out care împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră atunci când vizitați acest site web. Cookie-ul Opt-Out este valabil numai în acest browser și numai pentru site-ul nostru web și este stocat pe dispozitivul dumneavoastră. Dacă ștergeți cookie-urile din acest browser, va trebui să setați din nou cookie-ul Opt-Out.

 

Informații suplimentare despre protecția datelor în legătură cu Google Analytics pot fi găsite în Ajutor Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

13.3 Remarketing Google Analytics

Pe această pagină de internet am integrat servicii Google Remarketing. Remarketingul Google este o funcție a Google AdWords care permite unei companii să afișeze reclame utilizatorilor de internet care au fost anterior pe site-ul companiei. Prin urmare, integrarea Google Remarketing permite unei companii să creeze reclame legate de utilizator și, prin urmare, să afișeze reclame interesante utilizatorului de internet.

 

Compania care operează serviciile de Google Remarketing este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

 

Scopul Google Remarketing este de a afișa publicitate relevantă pentru interesele utilizatorului. Google Remarketing ne permite să afișăm reclame prin intermediul rețelei de publicitate Google sau să le afișăm pe alte site-uri web, adaptate nevoilor și intereselor individuale ale utilizatorilor de internet.

 

Google Remarketing plasează un cookie pe sistemul IT al persoanei vizate. Prin setarea cookie-ului, Google poate recunoaște vizitatorul site-ului nostru dacă acesta accesează ulterior site-uri web care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. De fiecare dată când vizitați un site web pe care a fost integrat serviciul Google Remarketing, browserul dumneavoastră de internet se identifică automat la Google. Ca parte a acestui proces tehnic, Google dobândește cunoștințe despre datele cu caracter personal, cum ar fi adresa dumneavoastră IP sau comportamentul de navigare, pe care Google le folosește, între altele, pentru a afișa publicitate relevantă pentru interesele utilizatorului.

 

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de exemplu site-urile web pe care le-ați vizitat. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, datele personale, inclusiv adresa dvs. IP, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin intermediul procesului tehnic către terți.

 

Puteți împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum s-a arătat deja mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare din browserul de internet utilizat și astfel să obiectați permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să seteze un cookie pe sistemul dumneavoastră. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

 

De asemenea, aveți opțiunea de a vă opune publicității bazate pe interese de la Google. În acest scop trebuie să accesați linkul www.google.de/settings/ads din browserul utilizat și să faceți aici setările corespunzătoare.

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

Informații suplimentare și prevederile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

13.4 Kairion (numai cu acord)

Utilizăm serviciul Kairion, alr ePrivacy GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg (www.kairion.de/datenschutzbestimmungen) . Kairion colectează date despre mișcări, cum ar fi produsele sau categoriile de interese în magazinele online conectate, însă nu și date precum nume, adrese sau alte date asemănătoare de la utilizatori. Kairion nu poate deduce identitatea dumneavoastră. Această ofertă poate include produse medicale, cum ar fi medicamente. Prin urmare, colectarea datelor de mișcare din această ofertă poate implica, în anumite circumstanțe, colectarea și prelucrarea datelor de sănătate.

După ce v-ați dat consimțământul în conformitate cu articolul 6 alin. 1 a) GDPR, Kairion folosește resursele furnizorului de servicii tehnice ADEX GmbH, Torstrasse 19, 10119 Berlin, Germania, pentru a afișa reclame pe alte pagini, web pentru a colecta date de profil. ADEX oferă așa-numitele tehnologii de „direcționare” în care ADEX evaluează un anumit comportament de utilizare pe site-ul web pentru a optimiza publicitatea pentru utilizator, pe baza intereselor individuale de utilizare.

În acest scop sunt utilizate cookie-uri, semnalizatoare web sau tehnologii similare. Datele de utilizare colectate sunt salvate sub pseudonim. Acestui pseudonim i se atribuie informații despre activitățile utilizatorilor de pe site-urile, serviciile, aplicațiile și instrumentele noastre (de exemplu, bannere publicitare pe care se face clic, pagini subordonate vizitate, interogări de căutare efectuate etc.). Este exclusă o identificare personală a utilizatorului. Adresa IP a computerului dumneavoastră transmisă din motive tehnice este complet anonimizată și nu este utilizată pentru afișarea controlată a publicității. Informații suplimentare despre protecția datelor la ADEX sunt disponibile la:

     http://de.theadex.com/company/privacy/

Dacă utilizatorul nu mai primește reclame bazate pe utilizare și dorește să împiedice colectarea ulterioară a datelor de utilizare, poate folosi următorul link de Opt-Out:

     http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/

Adex utilizează module cookie. Datele din cookie-uri pot fi citite din nou doar de către platforma care le-a salvat.

Cookie-urile sunt folosite atunci când vizitați o pagină web care utilizează serviciile Kairion. Cu alte cuvinte, atunci când vizitați un site care pregătește livrarea de reclame de către Kairion. Cookie-urile utilizate de platformă nu cauzează nicio deteriorare a dispozitivului dumneavoastră (de exemplu, computer / tabletă); în special, nu conține viruși. Puteți preveni stocarea cookie-urilor setând browserul în mod corespunzător; în acest caz este posibil să nu mai puteți utiliza toate funcțiile platformei sau ale site-ului web pe care îl vizitați. Același lucru se aplică ștergerii cookie-urilor stocate. Cookie-urile pot fi sincronizate cu alte platforme pentru a facilita schimbul de informații. Cookie-urile aparțin întotdeauna unui site web, mai precis domeniului asociat. Doar proprietarul acestui site web - așa-numita 1st Party - are permisiunea de a scrie și citi cookie-ul corespunzător.

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a proiecta livrarea publicității în afara magazinului, într-un mod care este adaptat grupurilor țintă și intereselor. În acest scop, un așa-numit ID de publicitate este stocat în modul cookie (de exemplu, astfel încât să nu vi se afișeze aceeași reclamă de mai multe ori). ID-ul poate fi, de asemenea, atribuit categoriilor de publicitate (de exemplu, vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani / interes pentru mașini). Cu toate acestea, atât individual, cât și împreună, aceste categorii se aplică întotdeauna unui grup mai mare de oameni. Asta înseamnă că operatorul nu vă poate identifica prin ID-ul publicitar  nici ca persoană și nici prin categoriile atribuite ID-ului. Modulele cookie cu ID de publicitate pot fi utilizate și de clienții pentru care operatorul prelucrează date la comandă, în numele unei livrări de publicitate prin intermediul platformei. Clienții operatorului pot atribui ID-ul publicitar propriului ID cu categoriile de publicitate. Pentru prelucrarea datelor este responsabil însă clientul pentru care se aplică declarația de protecție a datelor pe site-ul web pe care îl vizitați.

 

 

14. Publicitate

14.1 Google Ads (anterior AdWords)

Pagina noastră web utilizează funcțiile Google Ads pentru a promova site-ul web în motorul de căutare Google, precum și pe site-uri web ale unor terțe părți. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"). În acest scop, Google plasează un cookie în browserul terminalului dumneavoastră, care permite automat publicitatea bazată pe categorii de interese prin intermediul unui cookie- ID de tip pseudonim și pe baza paginilor pe care le-ați vizitat.

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

Orice prelucrare suplimentară a datelor va avea loc numai dacă ați acordat Google permisiunea de a conecta istoricul browserului de internet și de aplicații la contul dumneavoastră Google și de a utiliza informațiile din contul dumneavoastră Google pentru a personaliza reclamele pe care le vedeți pe internet. În acest caz, dacă sunteți conectat la Google în timp ce vizitați pagina noastră de internet, Google va utiliza datele dumneavoastră împreună cu datele Google Analytics, pentru a crea și a defini liste de grupuri țintă pentru remarketing, pe mai multe dispozitive.  În acest scop, datele dumneavoastră personale sunt temporar conectate de Google cu datele Google Analytics, pentru a forma grupuri țintă.

 

Puteți dezactiva permanent setările cookie-urilor privind preferințele pentru anunțuri, descărcând și instalând plugin-ul pentru browser disponibil sub următorul link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

 

Alternativ, puteți să vă informați la Digital Advertising Alliance la adresa de internet www.aboutads.info despre setarea cookie-urilor și puteți face setări în acest sens. În cele din urmă, puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și puteți să decideți individual dacă le acceptați sau dacă excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau, în general. Dacă nu acceptați cookie-urile, funcționalitatea paginii noastre de internet poate fi restricționată.

 

Informații suplimentare și prevederile privind protecția datelor cu privire la publicitate și Google pot fi vizualizate aici: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

14.2 Google AdSense

Pe această pagină de internet am integrat servicii Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității pe pagini de internet terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează reclamele afișate pe site-uri terțe pentru a se potrivi cu conținutul site-ului terț respectiv.  Google AdSense permite direcționarea bazată pe interese a utilizatorului de Internet, implementată prin generarea de profiluri individuale de utilizator.

 

Compania care operează componenta Google AdSense este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

 

Scopul componentei Google AdSense este de a integra reclame pe site-ul nostru web. Google-AdSense plasează un cookie în sistemul dumneavoastră. Prin plasarea cookie-ului, compania Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA, poate analiza utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de noi și pe care a fost integrată o componentă Google AdSense, browserul de internet din sistemul dvs. IT este solicitat automat de către respectiva componentă Google AdSense să transmită date către Alphabet Inc. în scopul publicității online și al facturării comisioanelor. Ca parte a acestui proces tehnic, Alphabet Inc. dobândește cunoștințe despre datele personale, cum ar fi adresa dvs. IP, date  pe care Alphabet Inc. le folosește, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a permite ulterior contabilizarea comisioanelor.

 

Puteți împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare în browserul de internet utilizat și puteți de asemenea să obiectați permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Alphabet Inc. să seteze un cookie pe sistemul dumneavoastră. În plus, un cookie deja setat de Alphabet Inc. poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

 

Google AdSense folosește și așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în paginile de Internet pentru a permite înregistrarea fișierului jurnal și analiza acestuia, prin care poate fi efectuată o evaluare statistică. Folosind pixelul de urmărire încorporat, Alphabet Inc. poate recunoaște dacă și când un site web a fost deschis de sistemul dumneavoastră și pe ce linkuri ați făcut clic. Pixelii de urmărire sunt utilizați, printre altele, pentru a evalua fluxul de vizitatori pe o pagină de internet.

 

Prin Google AdSense, datele și informațiile personale, care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și facturarea reclamelor afișate, sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate și prelucrate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate transmite către terți aceste date personale colectate prin intermediul procesului tehnic.

 

Google AdSense este explicat mai detaliat la acest link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

14.3 Google Ads cu urmărirea conversiilor

Pe această pagină de internet am integrat Google Ads. Google Ads este un serviciu de publicitate pe internet care permite agenților de publicitate să difuzeze anunțuri atât în ​​rezultatele motorului de căutare Google, cât și în rețeaua de publicitate Google. Google Ads permite unui agent de publicitate să stabilească în prealabil anumite cuvinte cheie, prin intermediul cărora un anunț este afișat în rezultatele motorului de căutare Google, numai dacă utilizatorul verifică un rezultat de căutare relevant pentru cuvintele cheie introduse. În rețeaua de publicitate Google, reclamele sunt distribuite către site-uri web relevante folosind un algoritm automat și luând în considerare cuvintele cheie definite anterior.

 

Compania care operează serviciile Google Ads este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

 

Scopul Google Ads este de a face publicitate site-ului nostru web prin afișarea publicității relevante în funcție de interese pe site-urile web ale unor companii terțe, în rezultatele motorului de căutare  Google, dar și prin afișarea de publicitate a părților terțe, pe pagina noastră web.

 

Dacă ajungeți pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, Google va plasa așa-numitul cookie de conversie în sistemul dumneavoastră. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după treizeci de zile și nu servește identificării. Dacă nu a expirat încă, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a determina dacă anumite pagini subordonate, de exemplu coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru web. Cookie-ul de conversie ne permite atât nouă, cât și Google să înțelegem dacă un utilizator care a venit pe site-ul nostru web printr-un anunț AdWords a generat vânzări, adică a finalizat sau a anulat o achiziție.

 

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizitare a site-ului nostru web. Utilizăm aceste statistici la rândul nostru  pentru a determina numărul total de utilizatori direcționați prin intermediul anunțurilor Google Adds, adică pentru a determina succesul sau eșecul respectivelor anunțuri și pentru a ne optimiza anunțurile pentru viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google Ads nu primesc informații de la Google care ar putea fi utilizate pentru a vă identifica.

 

Cookie-ul de conversie este utilizat pentru a stoca informații personale, de exemplu paginile web pe care le-ați vizitat. De fiecare dată când vizitați pagina noastră de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet pe care o utilizați, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin intermediul procesului tehnic către terți.

 

Puteți împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare în browserul de internet utilizat și puteți de asemenea să obiectați permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să seteze un cookie de conversie pe sistemul dumneavoastră. În plus, un cookie deja setat de Google Ads poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

 

De asemenea, aveți opțiunea de a vă opune publicității bazate pe interese de la Google. În acest scop trebuie să accesați linkul www.google.de/settings/ads din browserul utilizat și să faceți aici setările corespunzătoare.

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

Informații suplimentare și prevederile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

14.4 Perfect Audience

Folosim instrumentul de retargeting Perfect Audience de la Marin Software Inc., 123 Mission Street, etaj 25,  San Francisco, CA 94105, SUA („Perfect Audience”). În acest scop, am integrat Pixelul Perfect Audience pe pagina noastră de internet, cu ajutorul căruia sunt înregistrate date statistice, pseudonime despre vizita dumneavoastră și utilizarea site-ului nostru web. Pe baza acestor informații, cu ajutorul Perfect Audience, putem să vă prezentăm oferte relevante, specifice intereselor paginile de internet ale partenerilor noștri. Nici o informație de identificare despre dumneavoastră nu este transmisă către site-urile partenere, ci doar reclamele pentru serviciile care vă interesează de pe site-ul nostru web sunt afișate, pe baza informațiilor stocate într-un cookie. Nu se îmbină profiluri de utilizare cu alte date despre dumneavoastră. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare a browserului. Alternativ, puteți obiecta la această formă de re-targeting utilizând următorul link pentru a seta un cookie de Opt-out care va rămâne pe dispozitivul dvs. până când ștergeți cookie-urile: https://www.perfectaudience.com/privacy/

 

Aceste operațiuni de prelucrare au loc numai dacă acordul expres a fost dat în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) GDPR.

 

15. Programe partenere și afiliate

15.1 Programul partener Amazon  (AmazonPartnerNet)

În calitate de participant la programul partener Amazon, am integrat componente Amazon pe această pagină de internet. Componentele Amazon au fost proiectate de Amazon cu scopul de a intermedia clienții prin reclame pe diferite site-uri web ale grupului Amazon, în special pe Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr, Amazon.it și Amazon.es. BuyVIP.com contra plății unui comision. Compania noastră poate genera venituri din publicitate utilizând componentele Amazon.

 

Compania operatoare pentru componentele Amazon este Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

 

Amazon plasează un cookie în sistemul dumneavoastră De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de noi și pe care a fost integrată o componentă Amazon, browserul de internet din sistemul dvs. IT este solicitat automat de către respectiva componentă Amazon să transmită date către Amazon, în scopul publicității online și al facturării comisioanelor. Ca parte a acestui proces tehnic, Amazon dobândește cunoștințe despre datele personale, pe care le folosește pentru a urmări originea comenzilor primite și ulterior pentru a facilita  contabilizarea comisioanelor. Printre altele, Amazon poate înțelege că ați făcut clic pe un link de partener de pe site-ul nostru.

 

Puteți împiedica setarea cookie-urilor de către Amazon și site-ul nostru web în orice moment, făcând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră. În plus, un cookie deja setat de poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

 

Utilizarea programului de parteneriat Amazon este în interesul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri. Acest aspect reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f GDPR.

 

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile Amazon privind protecția datelor pot fi găsite la  https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

 

16. Furnizor servicii plată

16.1 Klarna

Pe această pagină de internet am integrat componente Klarna. Klarna este un furnizor de servicii de plată online care permite achiziționarea în cont sau plăți flexibile în rate. Klarna oferă și alte servicii, cum ar fi protecția cumpărătorului sau o verificare a identității și a bonității.

 

Compania operatoare pentru Klarna este Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia.

 

Dacă selectați fie „cumpărați pe cont”, fie „cumpărați în rate” ca opțiune de plată în timpul procesului de comandă în magazinul nostru online, datele dumneavoastră vor fi transmise automat către Klarna. Alegând una dintre aceste opțiuni de plată, sunteți de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării facturii sau achiziției în rate sau verificării identității sau bonității.

 

Datele personale transmise către Klarna sunt de obicei prenume, prenume, adresă, data nașterii, sex, adresă de e-mail, adresă IP, număr de telefon, număr de telefon mobil și alte date necesare procesării unei facturi sau achiziției în rate. Pentru a prelucra contractul de cumpărare, sunt necesare și date personale legate de comanda respectivă. În special, pot exista schimburi reciproce de informații de plată, cum ar fi detaliile bancare, numărul cardului, data de expirare și codul CVC, nr. de articolele, numărul articolului, datele despre bunuri și servicii, prețurile și impozitele, informații despre comportamentul de cumpărare anterior sau alte informații despre situația dumneavoastră financiară.

 

Transmiterea datelor vizează în special verificarea identității, administrarea plăților și prevenirea fraudei. Vom transmite date cu caracter personal către Klarna, în special dacă există un interes legitim în acest sens. Datele personale schimbate între noi și Klarna sunt transmise de Klarna agențiilor de credit. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și bonitatea.

 

De asemenea, Klarna transmite datele personale companiilor afiliate (Grupului Klarna) și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă datele urmează să fie prelucrate la comandă.

 

Pentru a decide stabilirea, implementarea sau încetarea unei relații contractuale, Klarna colectează și folosește date și informații despre comportamentul de plată anterior al persoanei în cauză, precum și valorile de probabilitate pentru comportamentul acesteia în viitor (așa-numitul scor) . Calculul punctajului se efectuează pe baza procedurilor matematico-statistice recunoscute științific.

 

Aveți opțiunea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Klarna. O revocare nu afectează datele cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise pentru procesarea plăților (contractuale).

 

Klarna este utilizat în interesul procesării plăților corespunzătoare, fără probleme. Acest aspect reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f GDPR.

 

Reglementările actuale privind protecția datelor Klarna pot fi găsite la Reglementările actuale privind protecția datelor Klarna pot fi găsite la https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf

 

16.2 PayPal

Pe această pagină de internet am integrat componente PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care sunt conturi private sau conturi virtuale de afaceri. PayPal oferă, de asemenea, opțiunea de a procesa plăți virtuale prin carduri de credit dacă un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat printr-o adresă de e-mail, astfel încât nu există un număr de cont clasic. PayPal face posibilă inițierea plăților online către terți sau încasarea  plăților. PayPal acționează și ca administrator și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

 

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

 

Dacă selectați „PayPal” ca opțiune de plată în magazinul nostru online în timpul procesului de comandă, datele dumneavoastră vor fi transmise automat către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, vă declarați de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesar procesării plății.

 

Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei prenume, prenume, adresa, adresa de e-mail, adresaIP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plății. Pentru a prelucra contractul de cumpărare, sunt necesare și date personale legate de comanda respectivă.

 

Transmiterea datelor vizează în special administrarea plăților și prevenirea fraudei. Vom transmite date cu caracter personal către PayPal, în special dacă există un interes legitim în acest sens. Datele personale schimbate între noi și PayPalsunt transmise de PayPal agențiilor de credit. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și bonitatea.

 

De asemenea, PayPal transmite datele personale companiilor afiliate și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă datele urmează să fie prelucrate la comandă.

 

Aveți opțiunea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către PayPal. O revocare nu afectează datele cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise pentru procesarea plăților (contractuale).

 

PayPal este utilizat în interesul procesării plăților corespunzătoare, fără probleme. Acest aspect reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f GDPR.

 

Reglementările actuale privind protecția datelor PayPal pot fi găsite la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

16.3 Sofort

Pe această pagină de internet am integrat componente Sofort. Sofortüberweisung este un serviciu de plată care permite plata fără număr pe internet, pentru produse și servicii. Sofortüberweisung este un proces tehnic prin care retailer-ul online primește imediat o confirmare de plată. Acest aspect permite unui comerciant cu amănuntul să livreze bunuri, servicii sau descărcări către client, imediat după plasarea comenzii.

 

Compania operativă a Sofortüberweisung este SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Germania, parte a Klarna Bank AB, (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia.

 

Dacă selectați „Sofortüberweisung” ca opțiune de plată în magazinul nostru online în timpul procesului de comandă, datele dumneavoastră vor fi transmise automat către Sofortüberweisung. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, vă declarați de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plății.

 

La procesarea achiziției prin Sofortüberweisung, vă transmiteți codul PIN și TAN către Sofort GmbH. Sofortüberweisung efectuează un transfer către noi după o verificare tehnică a soldului contului și preluarea de date suplimentare pentru a verifica acoperirea contului. Executarea acestei tranzacții financiare ne este comunicată automat.

 

Datele personale transmise către Sofortüberweisung sunt de obicei prenume, prenume, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plății. Transmiterea datelor vizează în special administrarea plăților și prevenirea fraudei. Vom transmite date cu caracter personal către Sofortüberweisung, în special și în cazul în care există un interes legitim în acest sens. Datele personale schimbate între noi și Sofortüberweisung sunt transmise de Sofortüberweisung  agențiilor de credit. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și bonitatea.

 

De asemenea, Sofortüberweisung transmite datele personale companiilor afiliate și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă datele urmează să fie prelucrate la comandă.

 

Aveți opțiunea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Sofortüberweisung. O revocare nu afectează datele cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise pentru procesarea plăților (contractuale).

 

Sofortüberweisung este utilizat în interesul procesării plăților corespunzătoare, fără probleme. Acest aspect reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f GDPR.

 

Reglementările actuale privind protecția datelor Sofortüberweisung  pot fi găsite la klarna.com/de/datenschutz/.

 

17. Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată

17.1 Dreptul la confirmare

Aveți dreptul să ne solicitați confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt procesate.

 

17.2 Dreptul la informare cf. art. 15 GDPR

Aveți dreptul de a primi gratuit informații de la noi despre datele personale stocate despre dumneavoastră, precum și o copie a acestor date, în conformitate cu dispozițiile legale.

 

17.3 Dreptul la corectare cf. art. 16 GDPR

Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc. De asemenea, ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete.

 

17.4 Dreptul la ștergere, conform art. 17 GDPR

Aveți dreptul să cereți să ștergem imediat datele cu caracter personal care vă privesc, cu condiția să se aplice unul dintre motivele prevăzute de lege respectiv să nu fie necesară prelucrarea sau stocarea acestora.

 

17.5 Limitarea prelucrării conform art. 18 GDPR

Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării dacă este îndeplinită una dintre cerințele legale.

 

17.6 Dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 GDPR

Aveți dreptul de a primi datele personale care vă privesc,  pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană responsabilă, fără obstacole din partea noastră, căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) GDPR sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR iar prelucrarea se efectuează cu ajutorul unor proceduri automate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interes public sau are loc în exercițiul autorității oficiale care ne-a fost atribuită.

 

În plus, atunci când vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul 1 GDPR, aveți dreptul ca datele personale să fie transmise direct de la o persoană responsabilă la o altă persoană responsabilă, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

 

 

17.7 Dreptul la opoziție, conform art. 21 GDPR

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în baza articolului 6 alineatul 1 lit. e (prelucrarea datelor în interes public) sau f (prelucrarea datelor bazată pe o cântărire a intereselor) GDPR, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară.

 

Acest aspect se aplică și profilării pe baza acestor prevederi, în sensul art. 4 nr. 4 GDPR.

 

În situația în care faceți uz de dreptul dumneavoastră de opoziție, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care putem dovedi existența unor motive legitime și temeinice pentru prelucrare, care au prioritate față de interesele, drepturile si libertăţile dumneavoastră, sau dacă prelucrarea servește impunerii, exercitării sau apărării pretențiilor legale.

 

În cazuri individuale prelucrăm date cu caracter personal pentru servicii de publicitate directă. Aveți dreptul la orice moment de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unei astfel de publicități. Această prevedere este valabilă și pentru profiling, în măsura în care este în legătură cu această publicitate directă. Dacă vă opuneți procesării în scop de publicitate directă, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în aceste scopuri.

 

În plus, aveți dreptul, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe care le folosim în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 (1) GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public.

 

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale, indiferent de Directiva 2002/58 / CE, sunteți liber să vă exercitați dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automate în care sunt utilizate specificațiile tehnice.

 

 

17.8  Revocarea unui consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, cu efect pentru viitor.

 

17.9 Plângere depusă la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul să adresați o plângere către o autoritate de supraveghere responsabilă cu protecția datelor, cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal de către noi.

 

18. Stocarea de rutină, ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Procesăm și stocăm datele dumneavoastră personale numai pentru perioada necesară în vederea atingerii obiectivului stocării  sau dacă acest lucru a fost prevăzut de dispozițiile legale la care este supusă compania noastră.

 

Dacă scopul stocării nu mai este valabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu dispozițiile legale.

 

19. Durata stocării datelor cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală prevăzută. După expirarea perioadei de stocare, datele relevante sunt șterse în mod obișnuit, cu condiția să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea contractului.

 

20. Actualizare și modificări ale declarației privind protecția datelor

Această declarație de protecție a datelor este valabilă în prezent și are statutul: septembrie 2021.

 

Prin dezvoltarea ulterioară a paginii și ofertelor noastre sau din cauza cerințelor legale sau oficiale modificate, poate fi necesară modificarea acestei declarații de protecție a datelor. Puteți accesa oricând declarația prezentă de protecție a datelor, pe pagina de internet https://www.eumed.ro/declaratie-privind-protectia-datelor.html  și o puteți tipări de aici.

 

Urmărește-ne pe canalele noastre de socializare
Îți mulțumim că faci parte din comunitatea EUmed, alcătuită din oameni cărora le pasă de sănătatea ta! Ne bucurăm să te avem alături și să fim la dispoziția ta cu o varietate de produse și consiliere personalizată, pentru ca tu să faci cele mai bune alegeri.
Abonează-te la blog-ul nostru!
Înregistrați-vă aici
Înapoi

Dacă v-ați înregistrat ca utilizator în magazinul nostru, la următoarea vizită veți fi ghidat prin procesul de comandă mai rapid, puteți urmări procesul de comandă anterior și multe altele.

Înregistrați-vă
Înapoi
Coșul de cumpărături este încă gol.
{{ productName }} nu poate fi redus

{{ added.quantity }}x {{ added.item.name }} a fost adăugat în coșul de cumpărături.

Înapoi

Program de lucru

Montag Închis
Dienstag Închis
Mittwoch Închis
Donnerstag Închis
Freitag Închis
Samstag Închis
Sonntag Închis
Mai multe despre farmacia noastră